Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                                 
Adres:                                                Kuiperserf  4         
Postcode:                                          2445 AZ  
Plaats:                                               Aarlanderveen
 
       
     
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen
College Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018
Afbeeldingsresultaat voor logo pkn Begroting
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Baten      
Opbrengst uit bezittingen ----- 42.225 42.889
Bijdrage Gemeenteleden ----- 43.902 45.434
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- -----
Totaal baten ----- 86.127 88.322
Lasten -----    
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) ----- 31.426 31.529
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk ----- 5.013 2.477
Bijgrage andere organen binnen de Kerk ----- 3.842 3.369
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) ----- 8.593 16.811
Salarissen( Koster, Organist e.d) ----- 3.525 4.088
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente ----- 1.407 1.306
Laten overige eigendommen en inventarissen ----- 8.872 6.510
  -----    
       
Totaal Lasten ----- 62.679 66.090
       
Resultaten Baten en Lasten   23.448 22.232
       


 
     
       
 

College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

 begroting rekening rekening
  2018 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  € 2.290  € 1.971  € 2.364
 Bijdragen gemeenteleden  € 9.650  € 9.545  € 7.776
       
Totaal baten  € 11.940  € 11.516  € 10.140
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 8.000  € 8.917  € 6.822
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                -  €                -  €                -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 1.060  € 1.155  € 1.067
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 460  € 480  € 465
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € 130  € 131  € 125
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                -  €                -  €                -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 795  € 641  € 737
       
Totaal lasten  € 10.445  € 11.324  € 9.216
       
Resultaat (baten - lasten)  € 1.495  € 192  € 924
       
       
     
  

 
      
 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Jeugddienst G K
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.