Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                               stibbenieuwkoop@ziggo.nl  
Adres:                                                Stibbe 27  
Postcode:                                           2421 MR  
Plaats:                                                Nieuwkoop
 
 
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
  Begroting 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten        
Opbrengst uit bezittingen 40.500 47.178 42.225 42.889
Bijdrage Gemeenteleden 40.200 44.487 43.902 45.434
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- ----- -----
Totaal baten 80.700 91.665 86.127 88.322
Lasten        
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) 35.500 35.871 31.426 31.529
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk 3.000 4.540 5.013 2.477
Bijgrage andere organen binnen de Kerk 4.050 3.911 3.842 3.369
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) 11.500 5.375 8.593 16.811
Salarissen( Koster, Organist e.d) 3.850 4.256 3.525 4.088
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente 1.470 1.676 1.407 1.306
Laten overige eigendommen en inventarissen 11.300 7.284 8.872 6.510
Totaal Lasten 70.670 62.913 62.679 66.090
         
Resultaten Baten en Lasten 10.030 28.752 23.448 22.232
             
             
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten Begroting 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
 
Opbrengsten uit bezittingen 1.451 1.719 1.533 1.971
Bijdragen gemeenteleden 8.150 10.742 8.477 9.545
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen        
Totaal baten 9.601 12.461 10.010 11.516
Lasten        
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)        
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 7.650 9.205 7.141 8.917
Bijdragen andere organen binnen de kerk 470 465 469 480
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen       1.155
Salarissen (koster, organist e.d.)        
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 610 1.963 476 641
Lasten overige eigendommen en inventarissen 130 138 137 131
Totaal lasten 8.860 11.771 8.223 11.324
Resultaten Baten en Lasten 691 690 1.787 192
           

 
           
     

Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Afbeeldingsresultaat voor logo pkn Begroting
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Baten      
Opbrengst uit bezittingen ----- 42.225 42.889
Bijdrage Gemeenteleden ----- 43.902 45.434
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- -----
Totaal baten ----- 86.127 88.322
Lasten -----    
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) ----- 31.426 31.529
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk ----- 5.013 2.477
Bijgrage andere organen binnen de Kerk ----- 3.842 3.369
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) ----- 8.593 16.811
Salarissen( Koster, Organist e.d) ----- 3.525 4.088
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente ----- 1.407 1.306
Laten overige eigendommen en inventarissen ----- 8.872 6.510
  -----    
       
Totaal Lasten ----- 62.679 66.090
       
Resultaten Baten en Lasten   23.448 22.232

College van de Diaconie Baten en Lasten voor ANBI-publicatie 2018
 
     
Baten
 
Begroting
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Opbrengsten uit bezittingen 2.290 1.533 1.971
Bijdragen gemeenteleden 9.650 8.477 9.545
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen      
Totaal baten 11.940 10.010 11.516
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)      
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 8.000 7.141 8.917
Bijdragen andere organen binnen de kerk 460 469 480
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 1.060   1.155
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 795 476 641
Lasten overige eigendommen en inventarissen 130
 
137 131
Totaal lasten 10.445 8.223 11.324

Resultaten baten – lasten 
                                                                 

1.495              

1.787                 

192


 
     
       
 
       
     
  

 
      
 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.