Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                                 
Adres:                                                Stibbe 27  
Postcode:                                           2421 MR  
Plaats:                                                Nieuwkoop
 
       
     

Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Afbeeldingsresultaat voor logo pkn Begroting
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Baten      
Opbrengst uit bezittingen ----- 42.225 42.889
Bijdrage Gemeenteleden ----- 43.902 45.434
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- -----
Totaal baten ----- 86.127 88.322
Lasten -----    
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) ----- 31.426 31.529
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk ----- 5.013 2.477
Bijgrage andere organen binnen de Kerk ----- 3.842 3.369
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) ----- 8.593 16.811
Salarissen( Koster, Organist e.d) ----- 3.525 4.088
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente ----- 1.407 1.306
Laten overige eigendommen en inventarissen ----- 8.872 6.510
  -----    
       
Totaal Lasten ----- 62.679 66.090
       
Resultaten Baten en Lasten   23.448 22.232

College van de Diaconie Baten en Lasten voor ANBI-publicatie 2018
 
     
Baten
 
Begroting
2019
Rekening
2018
Rekening
2017
Opbrengsten uit bezittingen 2.290 1.533 1.971
Bijdragen gemeenteleden 9.650 8.477 9.545
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen      
Totaal baten 11.940 10.010 11.516
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)      
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 8.000 7.141 8.917
Bijdragen andere organen binnen de kerk 460 469 480
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 1.060   1.155
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 795 476 641
Lasten overige eigendommen en inventarissen 130
 
137 131
Totaal lasten 10.445 8.223 11.324

Resultaten baten – lasten 
                                                                 

1.495              

1.787                 

192


 
     
       
 
       
     
  

 
      
 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Palmzondag / belijdenis
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 19.00 uur
meer details

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Ochtenddienst Pasen
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.