Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Gerelateerde afbeelding


Zondag 28 april 2019
10.00 uur: Ds G. M. van Meijeren, Hoevelaken.
19.00 uur: Ds J. Smit, Katwijk.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Oppasser: Marjan Angenent.
Kerkauto: Cees en Anita van der Vis (0172-572977).

                                                                                 

Zondag 05 mei 2019
09.30 uur: Ds J. Ouwendijk, Alphen aan den Rijn.
19.00 uur: Ds J. Maasland, Scheveningen.
Collecten: Kerkvoogdij en Mercy Ships.
Oppasser: Tiny van der Vis.
Kerkauto: Fam. A. Angenent (0172-573918).

OppasElke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur,
na 1 mei 9.15-9.25 uur.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) en b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Aanvangstijd morgendiensten

Vanaf zondag 5 mei beginnen de morgendiensten weer om 9.30 uur.

Collecte Mercy Ships


Afbeeldingsresultaat voor Collecte Mercy Ships

Vandaag (zondag 5 mei) collecteren wij voor Mercy Ships,
dat is een christelijk goed doel met een duidelijke missie:
In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten
in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties mogelijk voor mensen in armoede.
Met uw gift krijgt iemand met een ernstige aandoening gratis hulp van een ervaren chirurg.
Op het ziekenhuisschip “Africa Mercy” werkt iedereen vrijwillig.
Mercy Ships doet dit werk omdat ze geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.
Kunnen zij op uw gift rekenen?
Alvast heel hartelijk bedankt. De Diaconie.

Gebedsgroep


Afbeeldingsresultaat voor gebedsgroep

In de regel wordt er iedere zaterdagavond gebeden voor de kerkdiensten, de predikant,
zieken en hulpbehoevenden. Zending en evangelisatie maken deel uit van de aandacht daarvoor.
Plaats: Fam. P. de Jong, Dorpsstraat 27e (0172-571176).

BijbelstudieDhr. Frans Verkade schrijft: ‘We komen weer bijeen op donderdagmiddag 2 mei (om 14.00 uur) in de consistorie van de kerk.
Wij sluiten dit seizoen af en lezen en overdenken het tweede gedeelte van Johannes 6.
Het was fijn en bemoedigend om met elkaar rond een Bijbelgedeelte van hart tot hart te spreken.
Ook op de laatste middag hoop ik u allen weer te ontmoeten.’

Basiscatechisatie


Afbeeldingsresultaat voor Basiscatechisatie

Samen met dhr. Frans Verkade op donderdag 2 mei (om 17.00 uur) in De Jeugdhaven.
Hij schrijft: ‘Ook de samenkomsten met de jongsten gaan we diezelfde dag afsluiten.
Er staat eten op het program en vervolgens bekijken wij een film.
Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten op de laatste middag van dit seizoen.’

Meeleven bij ziekte en zorgen

Gerelateerde afbeelding

Toen Jezus op aarde was, had Hij nadrukkelijk oog voor mensen die het minder voor de wind ging.
Het werd op een gegeven moment zelfs zo bekend dat Hij bij zieke mensen werd geroepen.
Zo snel als mogelijk was ging Hij met hen in gesprek.
Een goede ontmoeting kan heel belangrijk blijken.
Later is ook binnen de gemeente een plan uitgewerkt om nadrukkelijk om te zien naar zieke en verdrietige mensen.
 Het wordt in de kerkelijk taal wel vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen.
Tot de dag van vandaag gaat dit door.
Wanneer u of jij voor een moeilijke fase in het leven op zoek bent naar een luisterend oor, schroom niet contact op te nemen.
Ook als u geen lid bent, doe het gerust.
Met de gegevens van zieke en bezorgde mensen wordt vertrouwelijk omgesprongen.
Daarover kunt u dan ook niet op deze site lezen.
Desondanks willen we wel graag onze medeleven tonen en hulp bieden.
Frans Verkade.


Kerkenraad
Op dinsdag 7 mei vergadert de kerkenraad in de consistorie. Aanvang: 20.00 uur.
Als u iets heeft, wat belangrijk is voor de gemeente, kunt u het melden bij de kerkenraad.

Examens


Afbeeldingsresultaat voor examens

Elk jaar weer een spannende tijd in mei voor de examenkandidaten, maar ook voor allen die met hen meeleven.
Je gewoon goed voorbereiden en de zenuwen de baas blijven, is vaak makkelijker gezegd dan gedaan…..vooral het laatste.
Want je staat immers voor een belangrijke stap in je leven; verder bouwen aan je toekomst.
Ook als gemeente van Christus leven we met jullie mee en bidden om Gods wijsheid en kracht in de examentijd.
Jongelui, veel succes toegewenst…..ook met de voorbereiding!

God zal je leven
vaak heel anders weven
dan je hebt gedacht.
Op al je wegen
wensen we je Zijn zegen,
Zijn steun en Zijn kracht!

Terugblik Paasontbijt


Gerelateerde afbeelding


Wij zijn dankbaar dat we met ong. 75 gemeenteleden Eerste Paasdag mochten beginnen met het Paasontbijt.
Het was een mooi en gezellig begin van de Paasviering, want daarna was er een prachtige
Paasdienst m.m.v. de zondagsschool.
Wij willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen dit te realiseren.
Heel hartelijk bedankt, Nicolette en Adrie

Tenslotte…


Afbeeldingsresultaat voor bollenvelden in bloei


Na enkele jaren met zeer koude Paasdagen was het dit jaar werkelijk een enorme opsteker.
De warmte rond het Paasnieuws kwam je ook uit de schepping tegemoet.
Een nieuwe tijd is aangebroken. De discipelen worden vervolgens meteen toegerust voor hun nieuwe taak:
Het allen vertellen dat Jezus leeft. Toen en vandaag niet eenvoudig en toch de moeite waard.
Een goede tijd gewenst onderweg van Pasen naar Pinksteren.
Frans Verkade (06-44810702,

  
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 28-04-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 05-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 05-05-2019 om 09.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.