Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

 Zondag 28 juni 2020  

11.00 uur: Dhr. F. Verkade (viering Heilig Avondmaal)
19.00 uur: Dhr. F. Verkade (viering Heilig Avondmaal)
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)Zondag 5 juli 2020
 9.30 uur: Ds. B. Brunt (Alphen aan den Rijn)
19.00 uur: Dhr. F. Verkade 
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie én Extra Kerkvoogdij
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)

Zondag 12 juli 2020
 9.30 uur: Ds. J. de Vries (Urk)
19.00 uur: Dhr. F. Verkade 
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)

Zondag 19 juli 2020
 9.30 uur: Dhr. F. Verkade
19.00 uur: Ds. D. Siebelink (Reeuwijk) 
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)

www.kerkomroep.nl 
De diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087   Als dit niet lukt: ga naar www.kerkomroep.nl en klik op de Nederlandse kaart de provincie Zuid-Holland aan en Aarlanderveen Hervormde Gemeente is één van de eerste gemeenten die u tegenkomt in het lijstje. Hopelijk hebben velen een mogelijkheid om op die manier mee te vieren. Zo niet, dan is het wellicht te overwegen met kinderen of buren iets te zoeken zodat het alsnog lukt. Mensen die geen mogelijkheid hebben om thuis via het internet mee te luisteren, worden gevraagd contact op te nemen met voorganger Frans Verkade of scriba Diko Joha.
Om de gemeenschap nog meer te ervaren, wil ik u en jullie oproepen liederen, gebeden, vragen of aanmoedigingen aan te reiken. De opgave van een lied zal enkele dagen voor de dienst moeten plaatsvinden.
Dankzij de huidige techniek kunnen we voor de drie laatste aandachtsvelden zelfs tijdens de dienst met elkaar in contact blijven, hetzij via de mail (frans@verkade.nu) of de app (06-44810702).

Actuele informatie
Vanaf 1 juli starten de kerkdiensten in de ochtend om 9:30 uur. Alle diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden: www.hervormdaarlanderveen.nl.

Bij de diensten
We gaan komende zondag met elkaar een nieuwe fase in. Van de overheid mogen we weer met dertig personen (exclusief beroepskrachten) bijeen zijn. Vanaf 1 juli zelfs met een nog groter aantal. We zijn blij dat deze veranderingen weer mogelijk zijn. Om onze vreugde over dit moment nog meer te onderstrepen, willen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Dat biedt ons een bijzondere mogelijkheid om zelf op het Evangelie te reageren. Helaas is dat door de samenzang nu niet mogelijk, a.s. zondag dus wel door brood en wijn aan te nemen en te gebruiken. U kunt dit ook thuis meevieren.
Verder blijft het voorlopig zoeken naar wegen om elkaar te ontmoeten maar tegelijk geen onnodige risico’s te lopen. Van de meer kwetsbaren onder ons vraagt dit nog meer geduld. Hopelijk mogen we ons via de techniek toch met elkaar verbonden weten. Vanaf de eerste zondag in juli gaan de diensten weer terug naar het gebruikelijke tijdstip voor de zomermaanden. Vanwege de beperkingen en de extra voorbereidingen is besloten om deze zomer af te zien van de gezamenlijke diensten. Ook dat zal vreemd aanvoelen. De kans is ook niet uitgesloten dat het op het vakantieadres meer ingewikkeld zal zijn om een lijfelijk een kerkdienst mee te vieren.
Hopelijk lukt het ons toch in de gegeven omstandigheden met alle benodigde improvisaties ons geloof te versterken en te vertolken. Juist op de eerste dag van de week. Vreugde en zegen daarbij gewenst.

Bijwonen kerkdienst
Vanaf 28 juni is het weer mogelijk een kerkdienst bij te wonen. U wordt telefonisch of per e-mail benaderd over welke zondag u aanwezig mag zijn. Nog even de regels die we hanteren:
- Bij aankomst bij de kerk vraagt de kerkcoördinator of u geen coronaklachten heeft.
- U ontsmet de handen met het aanwezig ontsmettingsmiddel.
- U loopt naar de zitplaats die u bekend is gemaakt via de telefoon of e-mail.
- U volgt na de kerkdienst de instructies op in welke volgorde de kerk wordt verlaten.
- Gelieve het kerkplein vlot te verlaten.
- Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gave in de daarvoor bestemde bussen te geven. Echter de voorkeur gaat uit naar de gave overmaken per bank.
- Tussen de kerkdiensten wordt de kerk geventileerd door de buitendeuren enige tijd open te laten staan.
- Er vindt geen gemeentezang plaats. De liederen worden afgespeeld met behulp van de beamer en het orgel.
- De zitplaatsen in de kerk worden zo ingedeeld dat er ’s ochtends en ’s avonds andere zitplaatsen worden gebruikt.
- Bij verhindering of bijwonen kerkdienst op een ander moment, kunt u contact opnemen met de scriba door een e-mail te sturen naar johamelkvee@gmail.com of te bellen naar 06-38122335.

Oppas


In verband met het Coronavirus is er in de komende periode geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Zondagsschool
In verband met het Coronavirus is er helaas geen zondagsschool.
Wat wel nog steeds kan, is het bewaren van kinderkleding wat dan aan de kinderen in Oeganda gegeven kan worden. Wel vragen we u om de kinderkleding zelf thuis te bewaren. Zodra het weer mogelijk is om dit in te leveren bij de leiding van de zondagsschool zullen wij dit melden. Vooralsnog moeten alle contacten zoveel mogelijk beperkt blijven dus daar houden wij ons ook aan.

Verjaardagen
28 juni: Dhr. W. Rodenburg, Dorpsstraat 91; 3 juli: Dhr. L. de Bruin, Kerkvaartsweg 17; 6 juli: Mevr. D. van Zijll-Zuidam, Kerkvaartsweg 26; 6 juli: Mevr. A. de Vries-Vochteloo, Dorpsstraat 74; 13 juli: Mevr. H.C. Angenent-van Elderen, Hoogmadeseweg 55 (Leiderdorp); 20 juli: Mevr. M.D.A. van Leeuwen-Koeleman, Maarten Bogaardhof 22. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!’ (Gezang 293:1) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Geslaagd
Hierbij willen we Elske de Pater feliciteren met het behalen van haar examen en opleiding, gevolgd op het Wellant College in Houten. We wensen haar Gods wijsheid met haar vervolgopleiding. De kerkenraad.

Bedankt
Hartelijk dank voor de kaarten telefoontjes en bloemen die we hebben mogen ontvangen voor ons 35-jarig huwelijksjubileum. Groeten, Johan en Tineke Koole.

Meeleven
Uit de telefonische contacten die we de laatste tijd meer met elkaar onderhouden, wordt wel duidelijk dat de zorgen over het akelige virus bepaald niet weg zijn. De onzekerheid en vragen leggen een enorme druk op ons leven. Toch willen we ons niet laten verleiden tot allerlei onheilsprofetieën. Gelukkig krijgen we weer meer mogelijkheden om elkaar op enige afstand meer frequent te ontmoeten en te bemoedigen. Laten we ons blijven optrekken aan de troost en nabijheid van de HERE God. Hij houdt ons vast en op Hem kunnen we terugvallen. Ook wanneer het in de zomermaanden stiller wordt en bekenden er vanwege vakantie op uit trekken. 

Kerkenraadsvergadering
Op 13 juli vergadert de kerkenraad. Als u agendapunten, vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze bij de scriba inleveren.

Collectebonnen
Op 1 juli van 20.00 uur tot 20.30 uur zitten de kerkrentmeesters in de kerk om de collectebonnen aan u te verkopen.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten in de maand mei, welke via de bank zijn binnengekomen, bedraagt voor de Diaconie € 500,00 en voor Nacht zonder dak € 150,00. Hartelijk dank namens de Diaconie.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Bijbelstudie
Ruim drie maanden geleden werden we van het ene op het andere moment gedwongen tot een noodzakelijke stop van onze bijeenkomsten. Van diverse deelnemers kwam het verzoek om toch voor de zomer nog eens samen te zijn en elkaar te kunnen bemoedigen. Daarom is besloten om dit op donderdagmiddag 2 juli om 14:00 uur in de kerk te doen (ingang bij de consistorie). We hebben dan voldoende ruimte om afstand tot elkaar te houden en toch de mogelijkheid om in de vorm van een kring samen te zijn. Wees welkom.


Tenslotte

De zomer is nu echt aangebroken. Het is te zien en te voelen. Nog even en dan wacht er voor de kinderen en jongeren een periode van rust. Allen die de julimaand aangrijpen om een periode elders te verblijven, wil ik bij voorbaat een goede vakantie toewensen. Hopelijk zien we jullie over enige tijd weer uitgerust terug. Met een hartelijke groet en zegenwens, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 17 juli 2020 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).


 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.