Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

Hervormde gemeente te  Aarlanderveen
 
Gerelateerde afbeelding

 Zondag 10 november 2019
10.00 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie + EXTRA Kerkvoogdij.
Oppasser: Melissa Hofman.
Kerkauto: Fam. T. van Leeuwen (0172-574876).Zondag 17 november 2019
10.00 uur: Ds J. Henzen, Wateringen.
(Gezinsdienst/Herv. kerk).
19.00 uur: Ds J. Smit, Katwijk.
Collecten: Kerkvoogdij en Plaatselijk Jeugdwerk.
Oppasser: Laura van der Vis.             
Kerkauto: Cees en Anita van der Vis (0172-572977).

Oppas 


Afbeeldingsresultaat voor oppas kerk"

Elke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).


Oproep club
Voor de club van 6 tot 9 jarigen zijn wij voor onze kerst knutsel op zoek naar gekleurde platte knopen in alle maten.
Heeft u deze voor ons dan mag u ze aan Corrie de Pater of Lenie van Berkel geven.
Ook staat er vanaf zondag 10 november tot 8 december een wit knopenemmertje achter in de kerk waar u de knopen in kunt doen.
Wij hopen dat u kunt helpen om de kinderen een mooie kerst knutsel te laten maken.
Bij voorbaat dank.

Gezinsdienst


Afbeeldingsresultaat voor Gezinsdienst"

Op zondag 17 november is er weer een Gezinsdienst in de Hervormde kerk.
Het thema is: “Hoezo verloren…?”
We zijn bezig om hier weer met verschillende gemeenteleden een mooie dienst van te maken. 
Dus wij hopen op uw aanwezigheid.
De Gezinsdienstcommissie.
 
Open gemeenteavond
De gemeente Ter Aar organiseert op vrijdag 22 november a.s. een
Open gemeenteavond en nodigt u en jou hiervoor uit. Aanvang: 19.30 uur.
Gastspreker Johan Toet zal zijn getuigenis/levensverhaal in combinatie met het evangelie delen.
Locatie: Aardamseweg 8 in Ter Aar.

Dankwoord

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die Barry van Dolder mocht ontvangen tijdens haar ziekte. 
Ook na haar overlijden hebben wij veel kaarten gekregen met mooie woorden daarop geschreven.
 Dit heeft ons zeer getroost en bemoedigd. Kinderen en kleinkinderen, 
Ed en Marja, Frans en Arja, Damian en Alyssa 

Meeleven
Ons gemeentelid Cees Kamer heeft de laatste tijd veel zorgen en beperkingen door zijn handen. 
Onderzoeken wijzen nu in de richting van reuma. Heftige medicijnen geven enige verlichting.
We wensen hem met zijn vrouw en allen rondom hen moed om deze zorgen te dragen en bidden dat er verbeteringen mogen komen.
Daarbij denken we eveneens aan andere gemeenteleden die een moeilijke periode doormaken.
Dat we daarbij thuis of in Gods huis kracht en moed mogen opdoen.
 

Avonddienst Op zondag 10 november vervolgen we het lezen en zingen rond ons geloof in Jezus.
De belijdenis wijdt aan Hem de meeste woorden. Van Zijn herkomst maar ook over Zijn toekomst.
Zondagavond kijken we vooral naar het verleden terwijl het mooi is om op de
Eeuwigheidszondag het vervolg tot ons te laten doorklinken.
Wees welkom.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor Vorming en toerusting pkn"

Met de jongeren van de basiscatechese komen we op donderdag 14 november samen.
We sluiten even aan bij opdrachten voor school en kijken samen naar de gelijkenis over de zaaier.
Om 16.45 uur in de consistorie.
Diezelfde avond komen we met de Gesprekskring bijeen. We starten om 20.00 uur.
Aansluitend bij de vragen van deze tijd willen we in gesprek over de vele vragen die momenteel rond het milieu en de inzet van de boeren de ronde doen.
Daar willen we ook de rol van de overheid in betrekken. Dat wordt ongetwijfeld een bijzonder gesprek. Eveneens in de consistorie.
De volgende samenkomst van de Kring rond de Bijbel is gepland op donderdag 21 november. Om 14.00 uur in de consistorie.
We lezen uit Johannes 7 over het Loofhuttenfeest. Jezus wordt als “een bezetene” weggezet.
Hij antwoordt juist: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij!

Tenslotte…

Het is fijn dat het winterwerk z’n draai heeft gevonden en we weer enkele “nieuwe gezichten” hierbij mogen begroeten.
Samen reizen we nu snel naar het einde van het kerkelijk jaar. Het wordt ook buiten steeds kouder en vaker donker.
Laten we licht zoeken bij Jezus, die het zei:


Afbeeldingsresultaat voor ik ben het licht van de wereld"

Ik ben het Licht van de wereld.
Voor alle lezers een hartelijke groet. Een goede en zegenrijke tijd gewenst.
Frans Verkade (06-44810702,                                                    


                                         


                                                                            

                                                                            
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 24-11-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 01-12-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 01-12-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.