Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Gerelateerde afbeelding

Zondag 09 juni 2019
(Eerste Pinksterdag)
09.30 uur: Dhr. F. Verkade.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Pinksterzending.
Oppasser: Gereformeerde kerk.
Kerkauto: Fam. A. Angenent (0172-573918).


Afbeeldingsresultaat voor pinksteren 2019
                                         
Zondag 16 juni 2019
09.30 uur: Prop. dhr. J.L. van de Voorde, Ridderkerk.
(Voorbereiding Heilig Avondmaal).
19.00 uur: Ds D. Siebelink, Reeuwijk.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie + EXTRA Kerkvoogdij.
Oppasser: Marjan Angenent.
Kerkauto: Fam. F. van Dolder (0172-573727).

Oppas
Elke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.15-9.25 uur.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).


Collecte Pinksterzending

Gerelateerde afbeelding

De Bijbel voor iedereen!
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland.
Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet.
Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een b─│belvertaling in hun eigen taal.
Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte van vandaag (zondag 9 juni) ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het
Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank! De Diaconie.


Een bericht van de zondagsschoolZoals aangekondigd in het vorige kerkblad zijn de kinderen met hun ouders vrijdagavond 24 mei jl. naar de
Jeugdhaven gekomen om de spullen die zij ingezameld hadden voor de kinderen in Oeganda in te leveren.
En dit overtrof totaal onze verwachtingen! Niet alleen de kinderen zijn hier druk mee geweest maar ook hun ouders
hebben deze actie gedeeld met familie, vrienden, collega’s en dorpsgenoten.
Hoe mooi dat er gewoon mensen binnenlopen die op dorp wonen, van de actie gehoord hebben en ook van alles doneren?!
Er is een hele verzameling aan kinderkleding, speelgoed, knuffels, toiletartikelen enzovoorts ingeleverd.
Vanaf deze plaats dan ook onze hartelijke dank aan iedereen die geholpen heeft om deze actie tot zo’n groot succes te maken.
Maar ook de mededeling dat dit niet het einde van deze actie betekent.
Als u nog spullen heeft, geef een seintje aan de leiding van de zondagsschool en we halen het graag bij u op.
Via Henri komen de spullen dan in Oeganda terecht.
En natuurlijk loopt ook nog steeds het project om als gemeente het financieren van één bamboe huis te realiseren,
waarvoor minimaal € 2.500,00 nodig is. Uw donaties hiervoor zijn ook nog steeds heel erg welkom.
Met vriendelijke groet, de leiding van de
Zondagsschool Aarlanderveen.
 
Presentatie peiling Samen op WegEerder dit voorjaar heeft de stuurgroep Samen op Weg een peiling gehouden
onder de beide gemeentes, met vragen over diverse onderwerpen die aan de orde
(gaan) komen bij de besprekingen om tot een protestantse gemeente te komen.
Wij zijn dankbaar dat veel gemeenteleden de vragenlijst hebben ingevuld.
De stuurgroep wil de gemeentes graag informeren over de uitkomst van de peiling, op een gezamenlijke avond op dinsdag 11 juni.
Het is de bedoeling dat ook gemeentebegeleider Dick van Dijk daarbij aanwezig is.
De presentatie vindt plaats in de zaal achter de Gereformeerde kerk, vanaf 20.00 uur.
U bent welkom vanaf 19.45 uur.
Wij hopen velen van u te ontmoeten.
Met een hartelijke groet van de stuurgroep.

Gemeentedag 2019


Afbeeldingsresultaat voor Gemeentedag 2019 pkn

Wij zijn weer bij elkaar gekomen als commissie. De Gemeentedag staat voor een groot gedeelte weer in de steigers.
Wij kunnen nog niet teveel prijsgeven, maar er zal zeker een beroep op jullie creativiteit gedaan worden.
Ook de locatie is bekend, het is buiten het dorp maar ook weer niet.
Zaterdag 31 augustus mag u alvast in de agenda noteren, zodat u/jij erbij kan zijn.
Binnenkort volgt er meer informatie.
De Gemeentedag commissie.

Vrijwilligers, bedankt


Afbeeldingsresultaat voor Vrijwilligers, bedankt pkn

Zij doen geruisloos en (soms) onzichtbaar hun taak in de gemeente, maar zijn niet weg te denken in het kerkenwerk.
Daarom dit welgemeende dankwoord voor al het werk in Gods wijngaard.
Het is een uitdaging om een aantal taken op te noemen, want wij willen niemand vergeten, o.a. het regelen en verzorgen van de: Bloemen,
preekvoorziening, oppas, clubs, zondagsschool, ledenadministratie, kerkblad, liturgieën, organisten, fruitbakjes 75+, verjaardagsbusjes,
diverse commissies bijzondere diensten (ook van onze zustergemeente).
Is er toch iets of iemand vergeten, onze excuses…..want die taken zijn immers niet minder belangrijk.
Nogmaals, alle vrijwilligers super bedankt.
De kerkenraad.

Meeleven bij ziekte en zorgen

Gerelateerde afbeelding

Toen Jezus op aarde was, had Hij nadrukkelijk oog voor mensen die het minder voor de wind ging.
Het werd op een gegeven moment zelfs zo bekend dat Hij bij zieke mensen werd geroepen.
Zo snel als mogelijk was ging Hij met hen in gesprek.
Een goede ontmoeting kan heel belangrijk blijken.
Later is ook binnen de gemeente een plan uitgewerkt om nadrukkelijk om te zien naar zieke en verdrietige mensen.
 Het wordt in de kerkelijk taal wel vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen.
Tot de dag van vandaag gaat dit door.
Wanneer u of jij voor een moeilijke fase in het leven op zoek bent naar een luisterend oor, schroom niet contact op te nemen.
Ook als u geen lid bent, doe het gerust.
Met de gegevens van zieke en bezorgde mensen wordt vertrouwelijk omgesprongen.
Daarover kunt u dan ook niet op deze site lezen.
Desondanks willen we wel graag onze medeleven tonen en hulp bieden.
Frans Verkade.


KerkdienstenWe reizen naar het laatste feest in dit kerkelijk jaar.
Een feest dat kort na de hemelvaart van Jezus een bijzondere inkleuring heeft gekregen.
Leerlingen die niet anders willen en kunnen dan Gods grote daden doorgeven.
Hopelijk krijgen we er iets van mee op die dag. We willen dan in ieder geval met een mooi bericht beginnen.
Wees erbij. Welkom. Kom wel. Evenzo van harte een uitnodiging voor andere diensten.
Het is echt goed elkaar regelmatig te ontmoeten.

Tenslotte…


Afbeeldingsresultaat voor polder aarlanderveen

Rond het schrijven voor deze kerkbode stijgen de temperaturen elke dag.
De zomer staat voor de deur. Er is de laatste tijd al veel gras van het land gehaald.
Sommige gemeenteleden zijn ondertussen voor een periode van vakantie naar elders getrokken.
Hoe het ook gaat of waar we ook zijn de HERE God wil er voor ons wezen.
Dat we het mogen merken, juist als we grote zorgen kennen.
Allen Gods genade en kracht gewenst.Tenslotte een hartelijke groet.
Frans Verkade (06-44810702
, ).

                                                                            

                                                                           
  
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 23-06-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Jeugddienst G K
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.