Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 21 februari 2021

(2e Lijdenszondag)
10:00 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. D. Siebelink, Reeuwijk
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 28 februari 2021
(3e Lijdenszondag)
10:00 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19:00 uur: Ds. J. Quist, Scheveningen
Collecten: Kerkvoogdij en DiaconieActuele informatie
Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Kerkdiensten
Na de bekendmaking van de lockdown wegens het coronavirus heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten met een klein aantal gemeenteleden voort te zetten. De kerkenraad geeft het advies om de diensten zo veel mogelijk online via de kerkomroep te beluisteren. Als u graag een kerkdienst wil bijwonen, mag u contact opnemen met de scriba.

Livestream kerkdienst
De Jonge Kerk is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kerkdienst met beeld en geluid uit te zenden via Youtube. Het is nu in de onderzoeksfase en u wordt op de hoogte gehouden.

Zingen in de kerk
In de ochtenddiensten wordt er tot nader order niet gezongen, maar de liederen worden gedeclameerd. In de avonddiensten zal in overleg met de voorganger een aantal liederen ingetogen gezongen worden door twee zangers. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie de Pater (tel. 0172-574948).

Diensten
We zijn een nieuwe periode in het kerkelijk jaar binnen gewandeld. Voorafgaand aan het Paasfeest worden we stil bij het lijden van Jezus Christus. Dat is niet gemakkelijk. In ons bestaan proberen we het lijden zo ver mogelijk buiten de deur te houden. We leven meer bij de stralende voorbeelden van mensen die het juist helemaal gemaakt hebben.
Sommigen kun je in de reden vallen met de vraag waarvoor dit allemaal nodig was. Was het niet erg veel gevraagd van onze Heiland? De kerntekst van onze gemeente zegt het indringend: Zo lief had God de wereld. Hopelijk zal het herdenken, het lezen en horen zingen, ons weer dichter bij de HERE God brengen. Hij wil ons behoud, onze toekomst, ook al lijkt het er soms helemaal niet op en zien we er nu niks van. Zo lief heeft Hij ook u en jou. Zegenrijke diensten gewenst.

Vacatures
Er zijn twee vacatures: preekvoorziener en coördinator voor het oppaswerk. Wie zich geroepen voelt een van deze taken voort te zetten, mag zich melden bij de scriba.

Kerkenraadsvergadering
Op 1 maart vergadert de kerkenraad. Als u iets heeft voor de vergadering, kunt u dat melden bij de scriba.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Een bericht van de zondagsschool
Er is momenteel geen zondagsschool. 

Bedankt
Dankbaar zijn wij dat we 19 december ons 40-jarig huwelijk mochten vieren. We hebben het door de coronamaatregelen kleinschalig met ons eigen gezin gevierd. Zondag 20 december mochten we de kerkdienst met onze kinderen bijwonen en daar het gedicht van dankbaarheid uitspreken. Dit gedicht willen we graag aan nog meer mensen doorgeven.

Dankbaarheid
Sta bewust stil bij je dankbaarheid
Dank de Heer voor elke dag
Zelfs in een wereld vol van ontevredenheid
Raken Gods kinderen niet snel van slag

Hij zorgt voor hun levensonderhoud
Van Hem ontvangen wij ons dagelijks brood
Daarvan moeten wij ook uitdelen
Aan ons medemens in nood

Op moeilijke momenten in ons leven
zitten we soms bij de pakken neer
Medemensen die met ons meeleven
Dat is een geschenk van de Heer

Geloof vraagt inzet en inspanning
Het leven gaat niet altijd goed
God leidt de wereld naar Zijn eindbestemming
Vraag Hem om vertrouwen en moed

Jezus bracht voor ons het offer van Zijn leven
Bij Hem zijn wij veilig en geborgen
Dank God voor alles wat Hij heeft gegeven
Dan wil Hij eeuwig voor ons zorgen

Wij bedanken iedereen voor alle felicitaties die we mochten ontvangen vanuit de gemeente en daarbuiten. Vriendelijke groet, Floris en Evelien.

Meeleven
Uit reacties wordt wel duidelijk dat het voor velen een bijzonder stille tijd is. Zeker als er bijzondere herinnermomenten op het programma komen, blijkt het allerminst eenvoudig in deze vreemde tijd. Het duurt ondertussen ook al zo lang. Daarom willen we lezend en schrijvend elkaar bemoedigen met de woorden die Jezus meegaf voor een bijzondere opdracht: ‘Ik ben met jullie’. Laten we ons, waar dat mogelijk is, in woord en lied door Hem laten bemoedigen. Allen Zijn nabijheid en kracht gewenst.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten gehouden in de maand januari bedraagt € 634,45. Dit bedrag is inclusief collectebonnen. Er zijn giften ontvangen van € 20,00 en € 5,00. Van deze inkomsten gaat er
€ 300,00 naar het Eboo-project. Hartelijk dank namens de Diaconie.
               
Verlenging op inschrijving Obligaties
De kerkrentmeesters hebben de bestolen de sluitingsdatum van 1 februari tot wanneer u kon inschrijven op de obligatielening open te houden tot 15 maart 2021.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Activiteiten
Vooralsnog zijn er geen mededelingen hieromtrent.

TenslotteVoor velen vormde de witte wereld, met de mogelijkheid je zelfs op bevroren water te begeven een welkom geschenk. Gelukkig konden de kerkdiensten doorgaan en wordt nu na deze korte, hevige winterweek verlangend uitgezien naar het voorjaar.
Dat we Gods trouw ook daarin mogen bemerken. Tenslotte een hartelijke groet. Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 26 februari 2021 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 07-03-2021 om 19:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19:30
Biddag
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 14-03-2021 om 10:00
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.