Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 18 april 2021

10:00 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. J.T. de Koning
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 25 april 2021
10:00 uur: Dhr. E.J. Bergman
19:00 uur: Ds. P. Veerman
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Kerkdiensten
Door een voorzichtige versoepeling van de regels voor het bijwonen van een kerkdienst mogen er weer dertig kerkgangers aanwezig zijn met behoud van de anderhalve meter afstand. Voor het bijwonen van de kerkdienst moet u zich aanmelden bij de scriba Diko Joha (tel. 06-38122335).

Aanvang Kerkdiensten
Vanaf zondag 2 mei beginnen de ochtenddiensten weer om 9.30 uur!

Zingen in de kerk
De kerkenraad heeft het volgende besluit over het zingen in de kerk genomen: In de ochtenddienst wordt er niet gezongen, omdat er dan meer kerkgangers aanwezig zijn en de afstand tussen de zangers en de kerkgangers minder goed gewaarborgd kan worden. De liederen worden via de beamer ten gehore gebracht of via een declamatie met medewerking van het orgel. In de avonddienst zullen twee zangers op voldoende afstand van elkaar en tot de kerkgangers liederen ingetogen zingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie de Pater (tel. 0172-574948).

Livestream
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, zijn we bezig met de livestream. Inmiddels zijn we live. We zijn bezig om verbeteringen door te blijven voeren, onder andere aan het geluid. We werken er hard aan om het stap voor stap te verbeteren. Iedere kerkdienst heeft weer een nieuwe link. De link naar het YouTube-kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UCjRqjEsZmfkkwnHudg1y8Aw . Deze verandert niet. Ook kunt u de dienst vinden door te zoeken op www.youtube.com naar Hervormde Gemeente Aarlanderveen. Omdat er nog niet veel video’s zijn geplaatst, kan het zijn dat u even moet scrollen voordat u de juiste dienst gevonden heeft. Op de website kunt u een uitgebreidere beschrijving vinden. Heeft u op- of aanmerkingen? We horen het graag via hervormdekerkaarlanderveen@gmail.com.

Vacatures
Er zijn twee vacatures: preekvoorziener en coördinator voor het oppaswerk. Wie zich geroepen voelt een van deze taken voort te zetten, mag zich melden bij de scriba.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas.

Een bericht van de Zondagsschool
Op zondag 4 april jl., 1e Paasdag, hebben we zondagsschool gehouden met bijna alle kinderen en alle leiding. Omdat dit een speciale zondag was en er in het Dorpshuis voldoende ruimte is, hebben we er voor gekozen toch een keer met z’n allen bij elkaar te komen. Uiteraard is er rekening gehouden met alle coronamaatregelen. De kinderen hebben gezongen, gekeken naar het Paasverhaal, werkjes gemaakt, een ei versierd en een cupcake versierd en opgegeten. Al met al een heel gezellig samenzijn zo met elkaar. En bij het naar huis gaan kregen de kinderen een tasje met wat presentjes, waaronder een werkboekje over Pasen.
Het gesplitst zondagsschool houden is ons goed bevallen, dus daar gaan we nu weer mee door. De ene week is er zondagsschool voor de kinderen uit groep 1/2/3 en de andere week voor de kinderen uit groep 4/5/6. De ouders weten wanneer welke groep aan de beurt is. Alles uiteraard onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de geldende maatregelen.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Paas Challenge
Tijdens het Paasweekend was er de mogelijkheid om aan de Paas Challenge deel te nemen. Dit materiaal was door Jong Protestant beschikbaar gesteld. Met goede moed en een paraplu, die we ook echt nodig hadden, begonnen wij op maandag aan de tocht door Jeruzalem. De puzzelopdrachten waren best pittig, maar uiteindelijk kwamen we bij het kruis. Daar konden we opwarmen met een warm bakkie koffie en wat lekkers. Bij de laatste locatie werd het Pasen en vierden we de opstanding van Jezus door zaadjes te planten in een speciaal daarvoor gemaakte plantenbak. De bloemen zullen binnenkort te bewonderen zijn in de voortuin van Chiel en Willemijn.
Al met al een leuke tocht, Angelique Konijn.

Huwelijksjubileum (1)
D.V. maandag 19 april is het 30 jaar geleden dat het echtpaar Leo en Ingrid van Dolder, Dorpsstraat 96, 2445 AP Aarlanderveen, in het huwelijk trad. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende tekst ‘Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde.’ (Psalm 32:10) een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Huwelijksjubileum (2)
D.V. woensdag 21 april is het 61 jaar geleden dat het echtpaar dhr. P. Verdonk en mevr. J.G. Verdonk-van den Hoek, Dorpsstraat 59, 2445 AK Aarlanderveen, in het huwelijk trad. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende tekst ‘De liefde vergaat nimmermeer.’ (1 Korintiërs 13: 8) een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Huwelijksjubileum (3)
D.V. zondag 25 april is het 35 jaar geleden dat het echtpaar Arjan en Marjan Angenent, Nieuwkoopseweg 5, 2445 NB Aarlanderveen, in het huwelijk trad. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is meegegeven is: ‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ (1 Korintiërs 13:13). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verjaardagen
19 april: Mevr. L. Rodenburg-Hartveldt, Dorpsstraat 91, 2445 AL Aarlanderveen; 27 april: Dhr. C. Kamer, Zuideinde 17, 2445 AS Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Met zijn zegenende handen op je schouders geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.’ (Sela - Thuis) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
               
Overleden
Op de Tweede Paasdag, 5 april 2021, overleed ons gemeentelid Maarten Angenent in het verpleeghuis te Leiderdorp. Enkele maanden eerder vierde hij nog z’n negentigste verjaardag. Daarbij mocht hij dankbaar vaststellen dat hij veel van het leven heeft mogen genieten. Tegelijk keek hij verder dan dit aardse bestaan. Geboren in Rijnsaterwoude kwam hij in de Tweede Wereldoorlog met z’n ouders naar Aarlanderveen. Het plekje van de boerderij heeft z’n hart gestolen. Ook Riek van Elderen met wie hij ruim 62 jaar geleden in het huwelijk trad. Samen kregen ze vier kinderen, vele kleinkinderen en ondertussen ook enkele achterkleinkinderen. Gaandeweg ging hij zich op het bedrijf aan de Nieuwkoopseweg toeleggen op de varkensfokkerij.
De heer Angenent heeft zich ook nadrukkelijk willen inzetten voor het kerkelijk leven op Aarlanderveen. Eerst als diaken en vervolgens voor het beheer van de kerk. Hij was dankbaar dat de zorg rond de kerk in Aarlanderveen vervolgens door gezinsleden werd overgenomen. Het was allerminst gemakkelijk om zo’n anderhalf jaar geleden de boerderij te verlaten. Gaandeweg bemerkte hij wel dat de zorgvraag voor hem en zijn vrouw te groot was om door kinderen te laten vervullen. Na het overlijden is hij op de vertrouwde plek opgebaard.
Op zaterdag 10 april waren we in de kerk bijeen voor het afscheid. Arjan verzorgde het In Memoriam, kleindochter Yvette las de Schriftlezingen en Marieke verzorgde de beamer. We overdachten de herderspsalm van David. Dat deze schaapherder de zorg van de HERE God spiegelt met de zorg van een boer voor zijn dieren, dat had hem eerder enorm aangesproken.
Gelukkig kon mevrouw Angenent de dienst bijwonen en meemaken. Aansluitend hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan het Zuideinde. We wensen mevrouw Angenent, de kinderen, kleinkinderen en allen voor wie dit heengaan een enorme verandering is, Gods kracht en ondersteuning toe.

Meeleven
We zijn heel dankbaar dat Herman Granneman bij het begin van deze week al weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Hopelijk mag hij de ziekte thuis snel overwinnen, dichtbij Margriet. Gods nabijheid en zegen gewenst. Evenzo voor anderen die de gevolgen van de Coronapiek ervaren en nu een operatie uitgesteld zien worden. Hopelijk mag er snel een wending komen.

Bedankt (1)
Bedankt, bedankt, bedankt. Lieve mensen, bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes, whatsapps en bloemen die we mochten ontvangen. Dankbaar en blij dat we zo naar elkaar omzien.
Warme groeten van Herman en Margriet.

Bedankt (2)
Heel erg bedankt voor de steun, in de vorm van vele kaarten en berichten, die we hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve man en (o)pa Maarten Angenent. Afgelopen zaterdag hebben we in besloten kring de dankdienst voor zijn leven gehouden en is hij in Aarlanderveen begraven. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons heeft mogen zijn en zijn gesterkt in het geloof dat hij in de welbekende Lichtstad van onze Hemelse Vader is opgenomen.
Nogmaals bedankt, de familie Angenent.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de gewone collecten in de maand maart, die via de bank zijn binnengekomen, bedraagt € 503,00. De opbrengst van de gewone collecten in maart in de kerk bedraagt € 264,35, dit is inclusief collectebonnen. Ook zijn er na 26 maart nog twee giften via de bank binnengekomen van € 100,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk bedanken, de Kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de ontvangen gaven in maart bedraagt € 628,20. Dit bedrag is inclusief collectebonnen. Hiervan gaat € 210,00 naar Bamboo Village Uganda en € 210,00 naar het Werelddiaconaat. Namens de Diaconie hartelijk dank.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Activiteiten
Vooralsnog zijn er geen mededelingen hieromtrent.

TenslotteHet is heel vreemd dat we nu op het dienstenrooster reeds de afsluiting van het winterseizoen binnen handbereik krijgen. Helaas zijn de mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten zeer beperkt gebleven. Misschien kunnen we nog eens terugdenken aan de enkele activiteiten die er zijn geweest. Helaas is het vaak anders ook zo gewoon dat we ervaringen weer snel ter zijde leggen. Allen een goede tijd, met hopelijk blijvende gezondheid gewenst. Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 23 april 2021 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00
Zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 18-04-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 25-04-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.