Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 25 juli 2021

9:30 uur: Ds. J. Ouwendijk, Alphen aan den Rijn
19:00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 1 augustus 2021
11:00 uur: Dhr. F. Verkade
(Let op: afwijkende tijd!)
19:00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. De link naar het YouTube-kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UCjRqjEsZmfkkwnHudg1y8Aw. Ook kunt u de dienst vinden door te zoeken op www.youtube.com naar Hervormde Gemeente Aarlanderveen. Op de website kunt u een uitgebreidere beschrijving vinden. Ongeveer 10 minuten voor de start van de dienst komt de dienst online op het YouTube-kanaal. Heeft u op- of aanmerkingen? We horen het graag via hervormdekerkaarlanderveen@gmail.com.
Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Vanuit de Kerkenraad
Na versoepeling van de coronamaatregelen hanteren we de volgende regels:
- De kerk mag weer vol met anderhalve meter ruimte tussen de gemeenteleden;
- Het vooraf aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst is niet meer nodig;
- De registratie van aanwezige gemeenteleden blijven we wel doen;
- Een mondkapje dragen hoeft niet meer;
- Samenzang is weer mogelijk, dus alle liederen inclusief de liederen die via Youtube worden afgespeeld mogen meegezongen worden;
- Bij het in- en uitgaan van de kerk nemen we zelf de discipline om de anderhalve meter afstand te
  behouden tot elkaar.
  En hierbij willen we de gemeenteleden hartelijk danken voor het declameren en het zingen van de liederen in de afgelopen periode.

Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief is uit! Het is rondgezonden via de e-mail en per post. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw mailadres naar nieuwsbriefaarlanderveen@gmail.com. Wilt u liever de nieuwsbrief op papier ontvangen, laat het weten. Bij deze een bericht aan de initiatiefnemers Marga van Harten en Willemijn van Berkel: Heel erg bedankt voor het idee en de uitwerking van de nieuwsbrief!

Geslaagden
Wij willen hierbij Maartje Hofman (HAVO) en Ismay van der Vis (MBO) feliciteren met het behalen van hun diploma! Hierbij zijn de woorden ‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.’ (Spreuken 2:6) toepasselijk. We wensen jullie veel wijsheid en Gods zegen toe in de toekomst en bij het maken van de juiste keuzes.

Bedankt
Wat in ons hart besloten ligt, gaat nooit verloren. Bij deze willen we eenieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten en lieve woorden bij het overlijden van mijn moeder, schoonmoeder en oma. Het meeleven was hart verwarmend, dank daarvoor. Groeten, Dirk en Ria.

Livestream
Hierbij wil ik de kerkenraad bedanken voor de financiële middelen die zij beschikbaar hebben gesteld voor de livestream. Wij hebben in de vakantie de dienst kunnen volgen en voelden ons op afstand betrokken bij de gemeente. Ook zijn de bijzondere diensten in deze coronaperiode door heel veel mensen te volgen in beeld en geluid. En luisteraars die anders niet in de kerk zouden komen, komen op deze manier toch in aanraking met het Woord van onze God. Bij deze wil ik Chiel, Willemijn, Marieke en Maarten bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Een gemeentelid.

Preekvoorziening
De kerkenraad brengt u op de hoogte dat Janny Voshart en Judith van der Vis samen de preekvoorziening voortzetten. Wij zijn daar zeer dankbaar voor en wensen hen daarbij Gods rijke zegen toe. Heeft u voorgangers die u graag zou willen horen, geef het door aan de preekvoorziening.
 
Oppas


Wilt u gebruik maken van de oppas of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Marga van Harten (telefoonnummer: 06-30059061).

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven. De links naar de betaalverzoeken zijn ook terug te vinden op YouTube. Onder de livestream staat ‘meer weergeven’ en als u daar op klikt, worden de liturgie en de links naar de betaalverzoeken weergegeven.  

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecte die in de maand juni via de bank zijn binnengekomen bedraagt € 184,50. Ook is er in juni nog een gift van € 200,00 via de bank binnengekomen als dank voor de oude dakpannen van de jeugdhaven. Hartelijk dank voor uw bijdrage, de Kerkrentmeesters.

Verkoop collectebonnen
Op woensdag 4 augustus kunt u van 20.00 uur tot 20.30 uur collectebonnen kopen bij de kerkrentmeesters in de consistorie. Mocht u verhinderd zijn kunt u altijd naar één van de Kerkrentmeesters bellen of mailen.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten gehouden in de maand juni bedraagt € 335,45. Dit bedrag is inclusief de collectebonnen. Hiervan gaat € 175,00 naar Eboo-project. Ook zijn er twee giften van € 20,00 en € 25,00 binnengekomen voor het project van Rick en Carolien Mager. Hartelijk dank namens de Diaconie.

Huwelijksjubileum
D.V. zaterdag 31 juli is het 35 jaar geleden dat het echtpaar Sjaak en Adrie Schoenmaker, Aarlanderveenseweg 2, 2445 AR Aarlanderveen, in het huwelijk trad. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is meegegeven is: ‘De Heer is mijn herder.’ (Psalm 23: 1). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.
                                                                                             
Verjaardagen
24 juli: Dhr. P.A. Rodenburg, Hogedijk 10, 2445 BD Aarlanderveen; 31 juli: Mevr. M. Corts-de Bruin, Molenstraat 5A, 2461 AE Ter Aar; 4 aug: Mevr. M.W. Angenent-van Wijk, Stationsweg 2A, 2445 AH Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen’ (Lied 355 uit OTH) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Meeleven
Marga van Harten kwam ongelukkig ten val en moest de zorg voor de jonge Erik en de anderen vervolgens met de rechterarm in het gips vervolgen. We hopen met haar op een snel herstel.
Met Piet en Adrie de Jong zijn we dankbaar dat het steeds nog thuis zo kan voortgaan. Gelukkig mochten ze beiden recent getuige zijn van het huwelijk van hun dochter. Gefeliciteerd.
We denken ook aan familie Kamer (sr.).
Gelukkig vinden de medicijnen bij Truus Verheul in Hazerswoude-Dorp een goede uitwerking. Ze ziet helaas de beperkingen wel toenemen.
Voor hen allen en anderen met zorgen van ziekte, ouderdom of eenzaamheid Gods kracht en moed gewenst.

Bij de diensten
Het is weer min of meer gewoon geworden dat we ons niet slechts door een ‘digitale kerkgemeenschap’ laten toezingen maar dat we tijdens de diensten weer zelf kunnen meezingen. Dat heet zelfs dubbel bidden.
Evenzo was het fijn om recent na de dienst buiten het kerkgebouw koffie te drinken. Daarover geschreven, het volgende. Het is niet mogelijk gebleken voor de ochtenddienst van 1 augustus op het gebruikelijke aanvangstijdstip een voorganger te vinden. Daarom is besloten deze dienst om 11.00 uur te beginnen. Er is nu een plan gemaakt om die morgen voorafgaand aan de dienst koffie te drinken. U bent dan om 10.30 uur welkom. Er is nog wel het voorbehoud dat het weer het toelaat om buiten met ontmoeting te beginnen.
Nu in de vakantietijd is er overigens ruimte te over om bezoekers een plek aan te bieden. Misschien daarom juist nu een mooie gelegenheid om weer eens de draad op te pakken en met de gemeente samen te komen.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Bijbelstudie en catechese
Op dit moment geen mededelingen. 

TenslotteDank aan allen die op de één of andere wijze rond mijn verjaardag hun betrokkenheid lieten merken en zeker ook voor de bloemen van de gemeente. Het is hier op IJburg ondertussen stil geworden. De vakantie is her en der goed merkbaar. Voor allen die er nog op uittrekken een hele fijne tijd gewenst en een behouden terugkomst. Bij alles thuis of onderweg mogen we uitzien naar Gods nabijheid. Dat we die toch wel dringend nodig houden, is vorige week in het uiterste Zuiden van ons land wel duidelijk geworden. Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Het uitgebrachte kerkblad is voor de komende vier weken, vandaar dat de kopij tot uiterlijk vrijdag 30 juli 2021 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com) kan worden ingestuurd.

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 11:00 uur !
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 09:30
5e vakantiedienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.