Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 9 januari 2022

10:00 uur: Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee

19:00 uur: Ds. C. van den Berg, Gouda
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 16 januari 2022
10:00 uur: Ds. M. van Dalen
(Ruildienst met Noorden)
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

19:00 uur: Prop. A.J. Treur, Vinkeveen
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Nieuwjaarswens
De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegend en voorspoedig 2022!

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkdiensten
Naar aanleiding van de aangescherpte regels van corona hanteren we in de kerk de volgende regels:
- Voor het bijwonen van de ochtenddiensten om 10:00 uur meldt u zich aan bij de scriba Diko Joha (06-38122335);
- Voor het bijwonen van de avonddiensten om 19.00 uur hoeft u zich niet aan te melden, want er is voldoende plaats;
- We houden de afstand van 1,5 meter tot elkaar bij het in- en uitgaan van de kerk en in de kerkbanken
- Bij verplaatsing in de kerk dragen we een mondkapje;
- Er wordt ingetogen gezongen met begeleiding van het orgel;
- Na de kerkdienst wordt de kerk extra geventileerd.
Houd u de website van de kerk in de gaten voor het laatste nieuws, de kerkenraad.

Bij de jaarwisseling
Het afscheid van het jaar A.D. 2021 ligt weer achter de rug. Voor velen een bijzonder getekend jaar met soms heftige herinneringen. De afsluiting in zo’n dienst op een doordeweekse middag met allerlei beperkingen voelde ook onwezenlijk. Nu zijn we net over de drempel van een heel nieuw, onbeschreven jaar binnengelopen. Bij alle veranderingen wacht de HERE God, als de God van de eeuwigheid, om onze (zon)dagen te tekenen en er meer kleur aan te geven. Ik wil u nogmaals de vreugde en zegen van Hem toewensen.
We zijn benieuwd naar allerlei zaken. Bijvoorbeeld hoe de omgeving van het kerkgebouw er tegen het einde van dit jaar zal uitzien. Zo zullen u ongetwijfeld nog vele andere vragen bezighouden. Maar hoe het ook gaat, Zijn naam zegt: Ik ben erbij.
Op één zo’n vraag kregen wij zelf al snel een antwoord. Nauwelijks was de dienst van 2 januari afgelopen of ons bereikte het mooie nieuws dat in het ziekenhuis van Tiel opnieuw een kleinkind was geboren. Ze zal onder de naam Hannelore door het leven gaan. Het was bijzonder om zo’n klein kindje van God even in de armen te mogen vasthouden. Echt wonderlijk gemaakt! 
Scholen gaan binnenkort weer open. Hopelijk kunnen we in het volgende kerkblad ook weer de samenkomsten van de kringen aankondigen om weer meer van ons geloof met elkaar te kunnen delen.

Verjaardagen
12 jan: Dhr. P. Verdonk, Dorpsstraat 59, 2445 AK Aarlanderveen; 18 jan: Dhr. K.E. Stuivenberg, Fazantstraat 7, 2421 XK Nieuwkoop. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Durf te dromen, te leven, vertrouw op Zijn stem. In zijn kracht ben je sterk.’ (Lev – Wees gezegend) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Oppas


Wilt u gebruik maken van de oppas of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Marga van Harten (telefoonnummer: 06-30059061).

Een bericht van de zondagsschool
De opbrengst van de collecte voor de zondagsschool bedraagt € 284,60. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft via de collectebussen in de kerk of per bank: heel hartelijk bedankt!
Via de diaconie werden wij verrast met de toekenning van een deel van een gift die zij ontvangen hebben, waardoor wij het nieuwe jaar weer met een goed gevulde kas van start kunnen gaan. Daar zijn wij erg blij mee. Hopelijk kunnen we ook snel weer met de kinderen bij elkaar komen om zondagsschool te houden. Hierover kunnen we bij het schrijven van dit bericht nog niets melden, zodra er meer bekend is zullen wij dit uiteraard laten weten. Wij wensen u een gezegend en gezond Nieuwjaar.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Collecten
Nu we ook weer collecteren in de kerk, kan het zijn dat u uw gave al overgemaakt heeft, voelt u zich dan niet bezwaard. U kunt uw gave via de bank naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven. De links naar de betaalverzoeken zijn ook terug te vinden op YouTube. Onder de livestream staat ‘meer weergeven’ en als u daar op klikt, worden de liturgie en de links naar de betaalverzoeken weergegeven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in de maand december via de bank bedraagt € 310,40. De opbrengst van de gewone collecten in de kerk van de maand december bedraagt € 483,60, dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de Oudejaarscollecte in de kerk bedraagt € 55,20, dit is inclusief collectebonnen. Voor de Oudejaarscollecte zijn via de bank twee giften binnengekomen van € 300,00 en € 50,00. Naast de giften die wij tot 20 december al mochten ontvangen zijn er nog aantal giften via de bank binnengekomen 1x € 150,00, 1x € 100,00 en 1x 50,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken. Ook iedereen in de gemeente hartelijk dank voor alle steun en hulp in 2021.
Uw Kerkrentmeesters.
                        
Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Toerustingsactiviteiten
De overheid vraagt ons om de ontmoetingen in deze tijd te beperken. Daaraan willen we gehoor geven door onze activiteiten uit te stellen en zo mogelijk in 2022 weer op te pakken. Mocht het u of jou te lang duren, neem gerust contact op. Dan kunnen we in kleiner verband of telefonisch elkaar bemoedigen. Een goede tijd.

TenslotteNogmaals dank voor blijken van meeleven, soms ook heel lieve woorden. Niet minder dank aan allen die in het achterliggende jaar tijd en gaven hebben ingezet om het gemeentewerk te ondersteunen. We zien ernaar uit dat we dit met de zegen van God in een nieuw jaar kunnen vervolgen. Allen Zijn kracht toegewenst.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 14 januari inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.