Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 26 juni 2022
9:30 uur: Dhr. F. Verkade
(Viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Eboo Kenia, Kerkvoogdij en Diaconie

19:00 uur: Ds. J. Quist, Scheveningen
(Dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 3 juli 2022
9:30 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Avondmaal
Aanstaande zondag hopen we weer het Avondmaal te vieren. Uiteindelijk is besloten dit wederom in de banken te laten plaatsvinden. We mogen vooruitzien naar een dienst waarin de HERE God ons nodigt. Hij stelt ons veel in het vooruitzicht. Dat willen we in deze dienst lezen, bezingen en vieren. Van harte uitgenodigd.

Koffiedrinken
Aansluitend aan de ochtenddienst van 3 juli is er weer koffiedrinken. Er staat voor jullie koffie, thee en limonade klaar in het Dorpshuis.

Meeleven
Er komen weer meer berichten over ziekte door dat vervelende virus. Allen die ermee te maken hebben een snelle genezing toegewenst.
Ook kreeg Truus Verheul meer zorgen rond haar gezondheid en is toediening van zuurstof nu noodzakelijk. We wensen haar kracht toe om deze veranderingen te verwerken.
Daarnaast denk ik aan de boeren die in onzekere tijden terecht zijn gekomen. Dat ze ook daarin moed en kracht mogen vinden bij onze Hemelse Vader.

Verjaardagen
28 juni: Dhr. W. Rodenburg, Dorpsstraat 91, 2445 AL Aarlanderveen; 3 juli: Dhr. L. de Bruin, Kerkvaartsweg 17, 2445 AB Aarlanderveen; 6 juli: Mevr. D. van Zijll-Zuidam, Kerkvaartsweg 26, 2445 AD Aarlanderveen; 6 juli: Mevr. A. de Vries-Vochteloo, Dorpsstraat 74, 2445 AP Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan’ (Opwekking 746:1) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Huwelijksjubileum
D.V. vrijdag 1 juli is het 30 jaar geleden dat John en Corrie de Pater, Zuideinde 28, 2445 AW Aarlanderveen, in het huwelijk traden. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende woorden ‘Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde.’ (Psalm 32:10) samen met uw kinderen en familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.
                           
 
Oppas


Oppassen
Op 19 juni was de laatste oppasdienst in verband met de zondagsschool XL en de schoolvakantie. Op 26 juni kunnen de kinderen terecht bij familie de Pater op Zuideinde 28, maar graag even aanmelden bij Jeannet Vogelaar (tel.nr.: 06-44599792). Mocht er oppas nodig zijn op de zondagen daarop, mag u ook contact met Jeannet opnemen.

Een bericht van de zondagsschool
De tijd gaat snel! Zondag 26 juni a.s. is alweer de laatste keer zondagsschool van het seizoen 2021/2022. Dan houden we een XL-versie (van 9.15 uur tot 11.15 uur) en komen de kinderen niet in de kerk. We hebben, volgens ons, weer een leuk en actief programma samengesteld met Mozes in de hoofdrol. Het verhaal, de liedjes, het werkje en de spelletjes hebben hier allemaal mee te maken. Daarna is er in de maanden juli en augustus geen zondagsschool. Zodra we in september weer gaan beginnen, leest u dat ook weer in het kerkblad. Wij wensen u allemaal een mooie zomervakantie.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Jeugdclub
Ook het afgelopen winterseizoen hebben we weer jeugdclub gehouden.
De kinderen van groep 3 t/m 5 mochten op donderdagmiddag eenmaal per maand naar een zaaltje van de Gereformeerde Kerk komen. Gemiddeld kwamen er drie kinderen naar de club. We hebben gezellig allerlei knutsels gemaakt en Sinterklaas en Kerst gevierd. Ook zijn we in april met deze drie kinderen een middagje uit geweest naar de kinderboerderij en de speeltuin er tegenover. Hierna hebben we gezellig een patatje en ijsje gegeten en toen zijn we nog wezen wandelen in het Kabouterbos. Waarna de kinderen weer thuis werden gebracht. Al me al kunnen we terugkijken op een gezellig clubseizoen al waren het niet veel kinderen. Gelukkig werd er wel goed meegedaan.
De kinderen van de bovenbouw hebben een superseizoen achter de rug. Meer informatie daarover in de nieuwsbrief.
We hopen in september weer te beginnen aan een nieuw seizoen hopelijk komen er weer nieuwe kinderen. Ook als er mensen zijn die ons eens willen helpen met een of meer middagen op de club dan houden wij ons aanbevolen.
De clubleiding, Corrie de Pater, Lenie van Berkel en Angelique Konijn

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verkoop collectebonnen
Op woensdag 6 juli van 20:00 tot 20:30 uur kunt u collectebonnen kopen in de kerk.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de collecten gehouden in de maand mei bedraagt € 209,95. De collecte van 1 mei gaat naar Mercy Ships en bedraagt € 98,15. De collecte van 15 mei gaat naar Hoveraid en heeft € 98,10 opgebracht. De collecte van 22 mei in de ochtend gaat naar het Jeugdwerk en bedraagt € 165,20. En de collecte van 29 mei gaat naar Liberi Primum en heeft € 132,45 opgebracht. De diaconie bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Geen mededelingen

Tenslotte


 
De zomer doet regelmatig van zich merken. Gelukkig bleek het zondag in de kerk ook qua temperatuur goed vertoeven. Een enkel gemeentelid was weer teruggekeerd van vakantie. Allen die hun reis nog moeten aanvatten een goede tijd gewenst. Hopelijk is er meer tijd om Gods zegen te ervaren.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Let op: het eerstvolgende kerkblad komt uit op 8 juli en het daaropvolgende kerkblad komt op 5 augustus i.v.m. de zomervakantie. U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 1 juli inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.