Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Zondag 25 apr 2021  om 19:00
Voorganger: Ds. P. Veerman
avonddienst
Organist: Arjan van 't Riet

Votum en groet
Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht ja tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen
Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen

Zingen: Psalm 42:1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42:2

Gebed

Schriftlezing: psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 3 en 5

Preek

Zingen:  Psalm 43: 4 en 5

Dankgebed 

Zingen: OTH 452 Onze Vader

Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede
De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Amen  


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30
Pinksteren
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.