Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Prop. G.T. van Lingen
Organist: John

Orde van dienst Eeuwigheidszondag | 26-11-2023

Herv. Gem. Aarlanderveen | ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je’

 
 • Inleidend orgelspel
 • Binnenkomst voorganger en kerkenraad
 • Woord van welkom
 • Intochtslied:
  • Gezang 288: 1, 5 & 6 | ‘Eens komt de grote zomer’
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Introïtustekst | Openbaring 1: 8
 • Zingen:
  • Psalm 90: 1 & 2
 • Wetslezing/Leefregel | Mattheüs 22: 34-40
 • Zingen:
  • Psalm 16: 1
 • Kindermoment [Filippenzen 4: 4-9]
 • Gebed | Opening Woord en verlichting Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 41: 1-10
  • Openbaring: 1-6
 • Zingen (voorbereiding verkondiging):
  • OTH 189 | ‘Ik zal er zijn’
 • Verkondiging | Thema = ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je’                                
 • Zingen YouTube-lied (antwoord verkondiging):
 • Herdenking overledenen
 • Belijden van het geloof | Apostolische geloofsbelijdenis
 • Zingen:
  • Gezang 392: 1, 3 & 4 | ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’
 • Gebed | Dankzegging en voorbeden
  • Gebedspunten
 • Collecte
 • Zingen slotlied:
  • Gezang 444: 1-3 | ‘Grote God wij loven U’
 • Uitzending en zegen
 • Uitleidend orgelspel
 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
Eerste Advent / zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 19.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
Tweede Advent / Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.