Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad
Zondag 26 januari 2020

10.00 uur: Ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn
(Viering Heilig Avondmaal)
19.00 uur: Dhr. F. Verkade
(Dankzegging Heilig Avondmaal)
Collecten: Kerkvoogdij, Diaconie en Heilig Avondmaalproject
Oppasser: Sylvia Visser
Kerkauto: Fam. A. Angenent (0172-573918)

Zondag 2 februari 2020
10.00 uur: Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
(Zendingsdienst in de Gereformeerde Kerk)
Collecten: Zending en Kerk
19.00 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Oppasser: Melissa Hofman
Kerkauto: Fam. F. van Dolder (0172-573727)


Oppas


Elke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur.
Voor meer informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) en b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).


Wijziging kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 31 januari 2019 bij Lianne Angenent (

Verjaardagen
26 jan: dhr. M. Angenent, Hoogmadeseweg 55, Leiderdorp; 5 februari: dhr. A.A. Leune, Dorpsstraat 104. We feliciteren en wensen u met de woorden
Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer’ (Joh. de Heer 132)
een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Bezoekteam “Omzien naar elkaar”


Afbeeldingsresultaat voor Meeleven PKN
Tijdens een kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over het pastoraat in onze kerk en ook over het onderling “omzien naar elkaar”.
Het is van belang dat er aandacht is voor elkaar en dat we een stap kunnen en durven zetten naar de ander toe.
Zo is het idee ontstaan om te gaan werken met een bezoekteam. Wellicht zoekt iemand van het bezoekteam binnenkort contact met u.
Uiteraard kunt u aangeven of u het fijn vindt om af te spreken.
Het bezoekteam bestaat uit de volgende personen: Riet Molenaar, Joke Burggraaf, Janny van Leeuwen,
Loes Roos, Anite Joha, Evelien van Dolder, Judith van der Vis en Corrie de Pater.
Corrie de Pater coördineert het bezoekteam.
U kunt altijd contact opnemen met Corrie, voor uzelf of voor iemand die u kent via de telefoonnummers
0172-574948 of 06-27376356.

Actie Kerkbalans

Afbeeldingsresultaat voor kerkbalans 2020 logo


Wij willen graag in de weken van 8 tot en met 22 februari bij u langs komen voor de kerkbalans.
 Dit is iets later dan de landelijke periode.
 Vriendelijke groeten, de Kerkrentmeesters. 

Opbrengst Kerstavonddienst

De collecte van de kerstavonddienst is bestemd voor Save the Children en heeft €290,00 opgeleverd.
Bedankt voor uw gave

Meeleven


Afbeeldingsresultaat voor kaarsen

Boven verwachting snel mocht Willem van der Bijl weer naar huis terugkeren.
We wensen hem een goede tijd van revalidatie toe.
Evenzo denken we aan anderen die voor een ingreep naar het huis voor de zieken moesten of voorbereidingen treffen om daar over enige tijd heen te gaan.
Er zijn ook gemeenteleden die we tijdens diensten vanwege ziekten en zorgen missen.
Het is bemoedigend dat we mogen weten dat de HERE God bij ons wil zijn.
Zijn zegen staat er garant voor. We mogen die aan elkaar doorgeven.

DienstenWe kijken terug op enkele bijzondere diensten in deze januarimaand. Fijn en bemoedigend dat we ondanks allerlei zorgen over griep op de tweede zondag samen mochten zijn voor de bevestiging. Dank aan ds. Brunt die dit met zijn bijzondere inzet wilde leiden.
Evenzo was het heel bijzonder om met veel familieleden samen het jubileum van Guus en Truus Verheul te vieren. Mooi om na zo’n periode van zestig jaren een dank U wel uit te zeggen en te zingen.
Komende zondag wacht het moment van de viering van het Heilig Avondmaal. Omdat er deze eerste maanden al zoveel bijzondere diensten te leiden zijn, zal deze opnieuw worden verzorgd door ds. Brunt. We mogen het weer zichtbaar maken dat Jezus Zijn leven voor mensen overgaf.
’s Avonds willen we verder speuren in de geloofsbelijdenis en ontdekken wat deze Koning ook nu voor ons wil doen. Wees welkom in de diensten, al is het alleen al om Gods Naam en werk te loven.

(Her)bevestiging kerkenraadsledenMet gevoelens van grote dankbaarheid kijken we ook vooruit naar de ochtenddienst op 9 februari. Nadat met een bezorgde blik was vastgesteld dat Arjan Angenent en Margriet Granneman hun vele werkzaamheden na twee perioden wilden beëindigen, kunnen we nu vooruitzien naar het moment dat er weer twee opvolgers aantreden: Marga van Harten als ouderling en Pieter Verbeek als ouderling-kerkrentmeester. Fijn dat jullie moed kregen om de benoemingsbrief positief te beantwoorden.
De bevestiging van hen zal op 9 februari plaatsvinden. Pieter zal in deze dienst ook belijdenis van zijn geloof afleggen. Corrie de Pater, die gelukkig aan haar taak een vervolg wil geven, zal dan worden herbevestigd. Middels dit schrijven wordt u de mogelijkheid geboden zo er bezwaren mochten zijn, die binnen een week na verschijning van deze uitgave bij de scriba kenbaar te maken.
Al met al grote veranderingen als je jaren menig uurtje van de week met het werk op het kerkelijk erf bezig bent geweest en evenzo als er een nieuwe taak wacht. Daarom allen Gods nabijheid gewenst.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Met de jongeren van de Basiscatechese komen we op 30 januari samen. Om 16.45 uur gaan we verder in de consistorie. We denken na over trefwoorden die de Geest van God voor het dagelijks leven aanreikt.
De Bijbelstudiekring komt op 13 februari weer bij elkaar. Met Johannes 10 komen we in het bijzondere gedeelte over Jezus’ herderschap: Ik ben de goede Herder. We beginnen op 13.45 uur in de consistorie. Welkom.
De Jonge Kerk verzamelt zich op 28 januari om 20:00 bij Chiel en Willemijn. Ze gaan diverse christelijke liederen met elkaar bespreken en uitpluizen.TenslotteHet was even schrikken zelf met het griepvirus geconfronteerd te worden. Maar ja, soms staan er afspraken die eigenlijk niet kunnen worden uitgesteld. Gelukkig is het ondertussen weer overwonnen en kijken we vol goede moed verder naar hetgeen we elkaar zegenend kunnen aanreiken. Een goede tijd gewenst, ook voor alle lezers. Heil en vrede van onze God.
Frans Verkade (06-44810702,
 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Zendingsdienst GK
datum en tijdstip 02-02-2020 om
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-02-2020 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.