Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
    Begroting 2023 Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
   
Baten          
Opbrengst uit bezittingen   76.329 45.532 38.629 46.179
Bijdrage Gemeenteleden   37.200 38.200 59.185 72.162
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   188 561 1.446 -----
Totaal baten   113.717 84.293 99.260 118.341
Lasten          
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers)   49.000 42.500 42.070 36.757
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk   0 4.000 1.202 3.502
Bijgrage andere organen binnen de Kerk   3.050 3.050 4.116 3.983
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving)   11.456 4.457 24.969 5.102
Salarissen( Koster, Organist e.d)   3.850 3.850 4.510 3.973
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente   26.383 20.225 10.898 2.150
Laten overige eigendommen en inventarissen   30.662 7.200 14.991 9.125
Totaal Lasten   124.401 85.282 102.756 64.592
               
Incidentele baten   217.472 51.073 ----- -----
           
Resultaten Baten en Lasten   206.788 50.084 -3.496 53.749
               
               
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten   Begroting 2023 Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
   
Opbrengsten uit bezittingen   1.300 1.500 1.584 1.609
Bijdragen gemeenteleden   6.900 6.600 30.333 30.397
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves         96.335
Totaal baten   8.200 8.100 31.917 128.341
Lasten          
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)          
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk   7.100 6.450 30.221 31.427
Bijdragen andere organen binnen de kerk   500 470 454 464
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen          
Salarissen (koster, organist e.d.)          
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   1.590 1.900 1.510 1.584
Lasten overige eigendommen en inventarissen   150 140 144 140
   
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves         96.335
Totaal lasten   9.340 8.960 32.329 129.950
Resultaten Baten en Lasten   -1.140 -860 -412 -1.609
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur
Jeugddienst in de Gereformeerde kerk
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 19.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.