Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI

Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
  Begroting 2022 Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019 Rekening 2018
Baten          
Opbrengst uit bezittingen 45.532 42.300 46.179 47.178 42.225
Bijdrage Gemeenteleden 38.200 37.450 72.162 44.487 43.902
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 561 ----- ----- ----- -----
Totaal baten 84.293 79.750 118.341 91.665 86.127
Lasten          
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) 42.500 36.000 36.757 35.871 31.426
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk 4.000 3.000 3.502 4.540 5.013
Bijgrage andere organen binnen de Kerk 3.050 3.050 3.983 3.911 3.842
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) 4.457 9.457 5.102 5.375 8.593
Salarissen( Koster, Organist e.d) 3.850 4.350 3.973 4.256 3.525
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente 20.225 8.256 2.150 1.676 1.407
Laten overige eigendommen en inventarissen 7.200 16.300 9.125 7.284 8.872
Totaal Lasten 85.282 80.413 64.592 62.913 62.679
               
Incidentele baten 51.073 ----- ----- ----- -----
           
Resultaten Baten en Lasten 50.084 -663 53.749 28.752 23.448
               
               
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten Begroting 2022 Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019 Rekening 2018
Opbrengsten uit bezittingen 1.500 1.450 1.609 1.719 1.533
Bijdragen gemeenteleden 6.600 7.700 30.397 10.742 8.477
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves     96.335    
Totaal baten 8.100 9.150 128.341 12.461 10.010
Lasten          
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)          
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 6.450 6.420 31.427 9.205 7.141
Bijdragen andere organen binnen de kerk 470 470 464 465 469
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen          
Salarissen (koster, organist e.d.)          
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900 1.900 1.584 1.963 476
Lasten overige eigendommen en inventarissen 140 130 140 138 137
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves     96.335    
Totaal lasten 8.960 8.920 129.950 11.771 8.223
Resultaten Baten en Lasten -860 230 -1.609 690 1.787                 
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-06-2022 om 09:30
1e Pinksterdag
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 05-06-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.