Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                               stibbenieuwkoop@ziggo.nl  
Adres:                                                Stibbe 27  
Postcode:                                           2421 MR  
Plaats:                                                Nieuwkoop
 
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
  Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten          
Opbrengst uit bezittingen 42.300 46.179 47.178 42.225 42.889
Bijdrage Gemeenteleden 37.450 72.162 44.487 43.902 45.434
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- ----- ----- -----
Totaal baten 79.750 118.341 91.665 86.127 88.322
Lasten          
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) 36.000 36.757 35.871 31.426 31.529
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk 3.000 3.502 4.540 5.013 2.477
Bijgrage andere organen binnen de Kerk 3.050 3.983 3.911 3.842 3.369
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) 9.457 5.102 5.375 8.593 16.811
Salarissen( Koster, Organist e.d) 4.350 3.973 4.256 3.525 4.088
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente 8.256 2.150 1.676 1.407 1.306
Laten overige eigendommen en inventarissen 16.300 9.125 7.284 8.872 6.510
Totaal Lasten 80.413 64.592 62.913 62.679 66.090
           
Resultaten Baten en Lasten -663 53.749 28.752 23.448 22.232
               
               
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
 
Opbrengsten uit bezittingen 1.450 1.609 1.719 1.533 1.971
Bijdragen gemeenteleden 7.700 30.397 10.742 8.477 9.545
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves   96.335      
Totaal baten 9.150 128.341 12.461 10.010 11.516
Lasten          
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)          
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 6.420 31.427 9.205 7.141 8.917
Bijdragen andere organen binnen de kerk 470 464 465 469 480
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen         1.155
Salarissen (koster, organist e.d.)          
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900 1.584 1.963 476 641
Lasten overige eigendommen en inventarissen 130 140 138 137 131
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves   96.335      
Totaal lasten 8.920 129.950 11.771 8.223 11.324
Resultaten Baten en Lasten 230 -1.609 690 1.787                  192
 
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10:00
1e Advent
meer details

Doopdienst Rosalie Vogelaar
datum en tijdstip 28-11-2021 om 15:00 uur
Doopdienst Rosalie Vogelaar
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 19:00
geen dienst i.v.m. lockdown 17.00 uur - 5.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
2e Advent / Voorbereiding H.A.
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.