Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  

Zondag 28 mei 2023  (Pinksteren)       
9:30 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

19:00 uur: Ds. J. Domburg, Aalst

Collecten: Kerkvoogdij en Pinkersterzending t.b.v. Rik en Caroline Mager

Zondag 4 juni 2023
9:30 uur: Ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn

19:00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen

Collecten: Kerkvoogdij, Diaconie en extra Kerkvoogdij

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Het feest van de Geest
Jezus heeft gezegd dat het goed zou zijn als Hij terug zou gaan naar de Vader, ‘want als ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden’.
Jezus keerde terug naar de hemel, maar Hij verliet de discipelen niet, ook al ervoeren ze dit wel zo. Hij wist dat, als Hij zelf niet terug zou keren naar de Vader, er geen ruimte zou zijn voor de Geest. Jezus beloofde zijn discipelen altijd bij hen te zijn - niet op een fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest. Nooit meer alleen!

Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
Opwekking 698

Ik wens u een zegenrijk Pinksterfeest toe!
Judith van der Vis

Koffiedrinken
Jullie zijn weer van harte welkom in de nieuwe Jeugdhaven om koffie, thee en limonade te drinken na de ochtenddienst van 4 juni.

Oppas
Er is oppas aanwezig in de nieuwe Jeugdhaven. De kinderen kunnen worden gebracht tot 9:25 uur.

Dankwoord
DANK U WEL! De afgelopen week was een bewogen week. Ik moest besluiten om te stoppen met voorgaan in de erediensten, maar ik mocht ook mijn verjaardag vieren. Daarvoor werd op veel manieren aan mij gedacht. Kaarten, appjes, bloemen en zelfs bezoek. Hiervoor heel hartelijk dank . Vanuit Katwijk.
Een hartelijke groet en Gods zegen toe gewenst, Ed Bergman.

Verjaardag
29 mei: Mevr. C.M. Molenaar-Koenekoop, Stationsweg 7, 2445 AH Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen!’ (OTH 321) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in de maand april in de kerk bedraagt € 835,35. De extra collecte van 9 april heeft totaal € 167,25 opgebracht. De extra collecte van 14 mei heeft totaal 131,75 opgebracht. Alle bedragen zijn inclusief collectebonnen.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Vorming en toerustingGeen mededelingen

Tenslotte


Omzien naar elkaar
Met de zomer vlak voor de deur, trekken we er vaker op uit. Extra tijd om met het gezin door te brengen, van de natuur te genieten en te ontspannen. We beleven deze periode allemaal anders, voor sommigen is het de eerste zomer met een kleintje, anderen verwachten juist gezinsuitbreiding en weer anderen ervaren het verlies van een geliefde of worstelen met ziekte. Juist nu we vacant zijn, wil ik een ieder oproepen om goed naar elkaar om te zien. Neem ook even de tijd voor een bezoekje, telefoontje of stuur een bemoediging naar een broeder of zuster. Een groots gebaar, zit vaak in de kleine dingen.

Psalm 133 vers 3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 2 juni inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).


 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur
Jeugddienst in de Gereformeerde kerk
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 19.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.