Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 28 november 2021

(1e Adventzondag)
10:00 uur: Dhr. F. Verkade
15:00 uur: Dhr. F. Verkade (Doopdienst)
19:00 uur: Ds. F. van den Bosch, Katwijk
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 5 december 2021
(2e Adventszondag)
10:00 uur: Prop. R. Visser, Amsterdam
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)
19:00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkdiensten
Naar aanleiding van de aangescherpte regels van corona hanteren we in de kerk de volgende regels:
- Voor het bijwonen van een kerkdienst meldt u zich aan bij de scriba Diko Joha (06-38122335).
- We ontsmetten de handen bij de ingang van de kerk;
- Een coronabewijs is niet nodig;
- Bij verplaatsing in de kerk dragen we een mondkapje;
- We houden de afstand van 1,5 meter tot elkaar bij en in- en uitgaan van de kerk;
- U houdt naar eigen inzicht de 1,5 meter tot elkaar in de kerkbanken;
- Er wordt ingetogen gezongen met begeleiding van het orgel;
- Na de kerkdienst wordt de kerk extra geventileerd.
De kerkenraad

Advent
A.s. zondag breekt D.V. de tijd van Advent weer aan. Een mooie periode om vooruit te zien naar Jezus’ komst. We lezen hoe de verwachting toenam bij Zijn eerste komst. We roepen elkaar op om dit ook voor Zijn terugkomst te laten gebeuren. De laatste tijd wordt ook meer gesproken over teksten uit het boek Openbaring. Zondag willen we ons laten aanspreken door het geschieden rond de geboorte van Johannes de Doper. In de ochtend lezen we over de aankondiging daarvan en in de middag bij de doop over het gebeuren op zijn achtste dag. Op de tweede Advent wil ik ’s avonds ook uit het boek Openbaring lezen. Boeiend en troostrijk. We hopen dat we de diensten gewoon kunnen vervolgen. Als dat weer moeilijker wordt zal de opname om te bekijken of te beluisteren hopelijk uitkomst bieden. Het blijven zorgelijke tijden waarin we elkaar willen bemoedigen.

Doopdienst
Zondagmiddag 28 november om 15.00 uur houden we de doopdienst van Rosalie Vogelaar. Naar dat tijdstip is uitgeweken omdat we anders niet voldoende afstand kunnen waarborgen. Evenwel betekent dit allerminst dat er geen gemeenteleden bij de doop welkom zijn. Integendeel. Er is nog enige ruimte over en meldt u of jij je tijdig aan bij scriba Diko Joha. We hopen op een zegenrijk moment met Jeroen en Jeannet, hun zoons Daniël en Milan en de kleine Rosalie. Welkom!

Ambtdragersverkiezingen
In de vacature diaken M .de Vries heeft de kerkenraad mevr. E. van Dolder-van de Panne gevraagd, zij heeft dit aanvaard. In de vacature diaken H. Potze heeft de kerkenraad Maarten Angenent gevraagd, hij heeft dit niet aanvaard. Wij zijn beiden dankbaar voor hun weloverwogen besluit en wensen ze Gods kracht en wijsheid toe.

Kerkenraadsvergadering
Op 8 december vergadert de kerkenraad. Als u nog agendapunten heeft, dan kunt u die bij de scriba indienen.

Actie voedselbank geslaagd!
Op zaterdag 30 oktober waren de 4 kerken van ons dorp open voor de inzameling van houdbare producten en goederen voor de voedselbank. Naast deze openstelling is er binnen de kerken zelf ook een inzameling gehouden. Bij elkaar zijn er maar liefst 33 kratten opgehaald waarmee we veel mensen kunnen ondersteunen met extraatjes op het ‘standaard’ pakket. Namens de kerken willen we iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedanken!
Commissie voedselbank kerken Aarlanderveen.

Verjaardag
26 nov: Mevr. J. Stapper-van Leeuwen, Oostkanaalweg 3B, 2445BA Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem’ (Lied 413 uit Evangelische Liedbundel) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.


Oppas


Wilt u gebruik maken van de oppas of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Marga van Harten (telefoonnummer: 06-30059061).

Een bericht van de zondagsschool
Inmiddels is de opbrengst van de verkoop van bamboepotjes gevuld met snoep bekend. Door het enthousiasme van de kinderen zijn ruim 100 potjes verkocht, waardoor er een bedrag van € 636,10 overgemaakt kan worden naar de Stichting Primum Liberos. Dit is de stichting waar Henri Potze bij betrokken is. Voor informatie over deze stichting: www.primumliberos.com. 
Een groot ‘dankjewel’ voor de kinderen die zo hun best gedaan hebben, hierin aangemoedigd door hun ouders. En ook iedereen die een bamboepotje gekocht heeft: heel hartelijk bedankt. Er zijn overigens nog een paar potjes over… Wie maakt ons los? Heeft u interesse, laat het ons graag even weten.
Maandag 22 november jl. hebben wij vergaderd en besproken of we gezien de huidige corona ontwikkelingen nog zondagsschool gaan houden de komende periode. Juist onder kinderen zijn er nu hoge besmettingscijfers. Rekening houdend met een ieders werk- en thuissituatie zijn wij unaniem tot de beslissing gekomen voorlopig geen zondagsschool te houden. Dit betekent helaas ook dat er dit jaar geen kerstfeest voor de kinderen van de zondagsschool zal zijn. Die bereiden we namelijk altijd in de weken voor het kerstfeest voor op de zondagsschool. Wij vinden het heel jammer dat we deze keuze hebben moeten maken, maar vinden het ook niet goed om dit door te zetten, terwijl wij ons daar niet goed bij voelen. En wellicht komen er ook binnenkort vanuit de overheid nog strengere maatregelen, waardoor we dan misschien alsnog de voorbereidingen voor het kerstfeest voor niets gedaan zouden hebben. Uiteraard blijven we ook de komende periode in contact met de kinderen. O.a. door hen wekelijks het materiaal voor de zondag toe te sturen maar ook hebben de kinderen deze week een adventskalender met bijbehorend werkboekje ontvangen waar ze thuis mee aan de slag kunnen. En ook rondom kerstmis zullen wij hen zeker niet vergeten en traditiegetrouw een mooi leesboek en andere presentjes bezorgen. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze moeilijke beslissing. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met iemand van de leiding.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Collecten
Nu we ook weer collecteren in de kerk, kan het zijn dat u uw gave al overgemaakt heeft, voelt u zich dan niet bezwaard. U kunt uw gave via de bank naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven. De links naar de betaalverzoeken zijn ook terug te vinden op YouTube. Onder de livestream staat ‘meer weergeven’ en als u daar op klikt, worden de liturgie en de links naar de betaalverzoeken weergegeven.
 
Verantwoording Diaconie
De collecten van de Diaconie hebben in de maand oktober het volgende opgebracht: € 356,12 in het zendingsbusje voor het project van Rik en Caroline Mager, € 618,25 bij de lezing van Rik en Caroline Mager (inclusief giften), € 196,62 bij de collecte voor Eboo (inclusief giften) en € 156,62 voor het Plaatselijk Jeugdwerk. Alle bedragen zijn inclusief collectebonnen.
Hartelijk dank namens de Diaconie.

Abonnement Kerkblad
Vergeet u niet de nota voor het abonnement van het kerkblad deze maand te betalen! Het bedrag is € 22,50 en mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL 02 RABO 0101395477, t.n.v. Kerkvoogdij Nederlands Hervormde gemeente Aarlanderveen, onder vermelding van ‘abonnement kerkblad Hervormde Kerk’.
Bij voorbaat hartelijk dank! Comité Kerkblad.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Bijbelstudie
De volgende samenkomst houden we op 9 december. Om 14.00 uur in de consistorie. Het was bijzonder om de vorige keer samen te lezen uit preken van de Aarlanderveense voorganger van vier eeuwen geleden over de eerste Psalm. We hadden het soms wel te doen met degenen die toen de kerk vulden. Er was veel meer tijd, geduld en waakzaamheid nodig om de diensten volledig mee te maken. Welkom bij de volgende samenkomst.

Catechese
Met de jongeren van de groepen 7 en 8 komen we weer bijeen op 16 december om 15.45 uur. De basiscatechese voor de twaalfplus-groep komt dan om 16.45 uur samen. Beiden in de consistorie. Welkom.

Gespreksavonden
De volgende samenkomst is gepland op donderdagavond 13 januari 2022. Dan willen we ons gesprek over de liturgie in de kerkdienst vervolgen. U en jij, van harte welkom om 20.00 uur in de consistorie.

TenslotteEen bijzondere periode wacht. In die tijd telt Jezus af naar Zijn terugkomst. Dat we ons erop voorbereiden. Allen Gods nabijheid gewenst.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)
                                          
Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 3 december inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10:00
1e Advent
meer details

Doopdienst Rosalie Vogelaar
datum en tijdstip 28-11-2021 om 15:00 uur
Doopdienst Rosalie Vogelaar
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 19:00
geen dienst i.v.m. lockdown 17.00 uur - 5.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
2e Advent / Voorbereiding H.A.
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.