Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  
 

Zondag 21 juli 2024
9:30 uur: openlucht kerkdienst
(Oecumenische dienst op het Dorpshuisplein)
19:00 uur: geen dienst

Collecten: Bejaardensoos Aarlanderveen en Stichting Beijzonder Welkom

Zondag 28 juli 2024
9:30 uur: Mw. J. van der Vis, Aarlanderveen
19:00 uur: geen dienst

Collecten: Kerkvoogdij en Werelddiaconaat

Zondag 4 augustus 2024
9:30 uur: Dhr. R.L. Antes, Ridderkerk
(open zangdienst)
19:00 uur: geen dienst

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie


Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Diko Joha (tel.nr.: 06-38122335).

Openlucht kerkdienst tijdens ons zomerfeest
De kerken in Aarlanderveen organiseren op zondag 21 juli om 09.30 uur samen met het Oranjecomité voor de tweede keer tijdens het zomerfeest een oecumenische openlucht kerkdienst. Na het succes in 2023 willen we van dit initiatief voortzetten en we hopen op een nog grotere opkomst! Het thema is ‘Welkom thuis’ en vindt plaats op het Dorpshuisplein. Diaken André van Aarle en voorganger Judith van der Vis zullen deze dienst samen leiden. Vanuit de muziektent zal de dienst gehouden worden en het koor Lords Voice zal samen met DSS, organist John de Pater en kinderkoor Powerkids de muzikale ondersteuning verzorgen. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor Bejaardensoos Aarlanderveen en Stichting Beijzonder Welkom dat sinds kort haar deuren in Aarlanderveen geopend heeft. Er zullen voldoende zitplaatsen voor de ouderen gereserveerd worden. Breng gerust uw eigen stoel mee om zeker te zijn van een zitplaats. Na afloop van de dienst is er wat te drinken en wat lekkers zodat u daarna vol energie aan de fietstocht van 30 of 60 km kan deelnemen. Deze start tussen 11.00 – 13.00 uur vanuit het Oude Rechthuis.

Kerkdiensten
Zondagochtend 4 augustus om 9:30 uur zal dhr. Antes voorgaan. Het gelegenheidskoor zal medewerking verlenen door een aantal liederen te zingen.
Nu er in de vakantieperiode geen avonddiensten zijn in onze kerk, bent u welkom in de avonddiensten van de Hervormde Gemeente Ter Aar. De avonddiensten beginnen om 18.30 uur.
De Kerkenraad.

Koffiedrinken
Jullie zijn weer van harte welkom in de Jeugdhaven om koffie, thee en limonade te drinken na de ochtenddienst van 4 augustus.

Ontmoeting kerkenraden
Zaterdag 13 juli waren we door de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente in Ter Aar uitgenodigd voor een ontmoetingsmiddag. We spraken met elkaar over ons geloofsleven en het uitvoeren van ons ambt in de kerk. Daarna sloten de kosters en partners aan voor een heerlijke barbecue. Het was een opbouwende middag met mooie gesprekken en ontmoetingen. We willen dan ook de kerkenraad van Ter Aar en Ds. Hendriks bedanken voor de uitnodiging en de goed verzorgde, heerlijke middag.

Gemeentedag
Om de start van het kerkelijk werk gezellig met elkaar te vieren wordt er een gemeentedag georganiseerd. Jullie zijn op zaterdag 14 september om 15:00 uur van harte uitgenodigd bij de familie van Harten, Aarlanderveenseweg 2. We starten met een kopje koffie, thee en limonade, vervolgen de middag met een kampioenschap voor jong en oud, gaan met elkaar eten en sluiten de dag af met een quiz. Wij zouden het gezellig vinden als jullie erbij kunnen zijn! Opgeven kan tot 2 september bij Anite via telefoonnummer 06-33844251 of via e-mailadres anite.mulder69@gmail.com. Fijne zomervakantie en hopelijk tot 14 september!
Hartelijke groeten, Anite, Arjan, Marga en Lianne.Oppas
Tijdens de vakantieperiode is er geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven. 

Verjaardagen
20 juli: Mevr. M.D.A. van Leeuwen-Koeleman, Maarten Bogaardhof 22, 2445 BE Aarlanderveen; 2? juli: Dhr. H.J. Mesman, Jacob van Damstraat 8, 2445 AE Aarlanderveen; 24 juli: Dhr. P.A. Rodenburg, Hogedijk 10, 2445 BD Aarlanderveen; 27 juli: Dhr. G.H. van der Boon, Noordeinde 20B, 2445 XD Aarlanderveen; 31 juli: Mevr. M. Corts-de Bruin, Molenstraat 5A, 2461 AE Ter Aar; 4 aug: Mevr. M.W. Angenent-van Wijk, App. nr. 4, J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT Ter Aar. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.’ (OTH 149) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Examens
Van Polina Potze ontvingen we het bericht dat ze voor haar herexamen is geslaagd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen met je vervolgopleiding.

We leven mee
Vandaag noemen we op verzoek geen namen van gemeenteleden. We leven mee met hen die kampen met een afnemende gezondheid, rouw en eenzaamheid. In het geloof dat God niemand loslaat vraag ik u daar een teken van te zijn en naast uw broeders en zusters te staan door concrete hulp of een blijk van medeleven.
Een vriendelijke groet, Ds. Hendriks.

Dank u wel!
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn ziekenhuisopnames en verblijf in het revalidatiecentrum. Na mijn val op 8 maart jl. was ik lange tijd niet in Aarlanderveen, maar ik wist dat er aan mij gedacht werd en voor mij gebeden werd wat mij erg goed gedaan heeft. Gelukkig kon ik, met de nodige hulp, 21 juni jl. toch terugkeren naar huis en daar ook onlangs mijn verjaardag vieren, waarbij ik ook weer niet door u vergeten ben. Heel hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, Ali de Vries-Vochteloo.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in juni via de bank bedraagt € 117,00. De opbrengst van de collecten in juni in de kerk bedraagt € 500,95 en dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de extra collecte in juni bedraagt € 64,85, dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de extra collecte in juli bedraagt € 111,40 en dit is inclusief collectebonnen. Via de bank zijn er drie giften van € 100,00 binnengekomen. Via Elenor Verbeek is er een gift van € 20,00 ontvangen bij het bezorgen van de bloemen. En via Ria van Leeuwen-Koeleman zijn er twee giften van € 10,00 ontvangen bij het bezorgen van de bloemen.
Alle gevers hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Inzage Jaarrekening 2023
In de week van zaterdag 20 juli tot zaterdag 27 juli ligt de jaarrekening van de Kerkvoogdij ter inzage. Mocht u interesse hebben om deze in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Hans van Leeuwen.

Verantwoording Diaconie
Hierbij de opbrengsten van de collectes gehouden in de maand juni: voor de diaconie is er in totaal € 137,14 opgebracht, voor het plaatselijk jeugdwerk is er € 120,92 opgehaald, voor Oekraïne is er € 175,00 bestemd, voor het Eboo project is er € 175,00 opgebracht en voor de Hoorn van Afrika is er € 175,00 opgehaald. Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief collectebonnen en giften via de bank. Ook is er nog een gift van € 10,00 euro binnengekomen gekregen bij het wegbrengen van de bloemen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk bedanken.
Hartelijke groeten, de diaconie.Van de predikant
Hoewel het weer niet altijd fantastisch is zijn we in de zomer aanbeland. Dit is de tijd van ontspanning en vakantie. Voor ons als kerkenraad van Aarlanderveen en Ter Aar betekende dit dat we elkaar mochten ontmoeten op zaterdag 13 juli. In het middagprogramma zijn we in gesprek gegaan over wat ons gevormd heeft in het geloof en over onze dromen voor de gemeente. Daarna waren ook de echtgenoten uitgenodigd en hebben we samen gebarbecued. Helaas kon het niet in de tuin van de pastorie maar vond dit plaats in de Ark, de zaal tegenover de kerk en naast onze tuin. Het was een gezellige avond. De komende weken staan in het teken van de vakantie. Ik hoop met mijn vrouw en jongste kinderen voor ruim drie weken naar Frankrijk te vertrekken. In ons huisje gaan we bezig met de keuken, maar om te voorkomen dat we alleen aan het werk gaan zullen we ook nog een poosje gaan kamperen in de Drome. Ik ben afwezig van donderdag 25 juli tot zaterdag 17 augustus. U wil ik ook een goede zomer met mooie ontmoetingen toewensen.

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 2 augustus inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com). Het volgende kerkblad komt uit op 9 augustus en het kerkblad daarna komt uit op 6 september.

 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.