Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 29 mei 2022

9:30 uur: Dhr. R. Antes, Ridderkerk
19:00 uur: Mevr. J. van der Vis, Aarlanderveen

Collecten: Kerkvoogdij en Liberi Primum

Zondag 5 juni 2022
(Eerste Pinksterdag)

9:30 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. J. Maasland, Scheveningen

Collecten: Kerkvoogdij en Pinksterzending

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Verzoekliederen
Als u graag een lied gezongen wil hebben in de kerk, kunt u dat doorgeven aan de scriba.

Koffiedrinken
Na de ochtenddienst op eerste Pinksterdag zijn jullie van harte welkom om in het Dorpshuis een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te komen drinken.

Bazaar Oekraïne
Wat hebben we genoten van de bazaar op zaterdag 14 mei. Het was goed weer en de belangstelling was hartverwarmend. Mooi om zo gemeente van Christus te zijn en dit uit te stralen naar en te delen met het dorp. We willen iedereen bedanken voor de organisatie, de hulp, de sponsoren, de bakkers van al het lekkers en de mensen die tweedehands spullen of loten voor het rad van fortuin hebben gekocht. We hebben het mooie bedrag van € 3000,00 euro opgehaald. Dit zal worden overgemaakt naar Kerk in actie voor Oekraïne en naar Het Christelijk Noodhulpcluster.
De Jonge Kerkgroep.

Groet uit Katwijk
Vorige week was mijn verjaardag. Ik kreeg al de bloemen mee uit de kerk. Maar veel appjes, mails, Facebookberichtjes en een stapel kaarten kwamen vanuit Aarlanderveen richting de kust. Heel veel dank daarvoor. Ik hoop bij gezondheid 12 juni weer bij jullie voor te gaan. Op deze zondag na Pinksteren is het thema ‘En de Geest spreekt alle talen’.
Nogmaals dank en een hartelijke groet, Ed Bergman.

Verjaardagen
29 mei: Mevr. C.M. Molenaar-Koenekoop, Stationsweg 7, 2445 AH Aarlanderveen; 9 juni: Dhr. G. van der Bijl, Reghthuysplein 5C, 2421 BE Nieuwkoop. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven.’ (Sela – gebed om zegen) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.             

Meeleven
Allereerst was er grote schrik toen duidelijk werd dat onze kerkrentmeester Pieter Verbeek met een vervelende ziekte geconfronteerd was. In het Erasmus MC te Rotterdam wordt nu gewerkt aan een behandelingsplan. We wensen Pieter en allen rondom hem veel sterkte en bidden met hen dat Gods zegen hen en de behandelende artsen zal vergezellen.
Gelukkig kwam van Marja en Ed Koeleman het bericht dat de verbetering steeds meer doorzet.
We hopen dat allen die te maken hebben met zorgen over de gezondheid en het toeslaan van ziekten Gods nabijheid mogen ervaren. Dat Zijn Geest troost en kracht zal geven.

Oppas


Elke zondag is er oppassen in het Dorpshuis. De kinderen kunnen worden gebracht tot 9:25 uur.


Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in de kerk in de maand april bedraagt € 639,32, dit is inclusief de collectebonnen. De opbrengst van de collecten in de kerk van 1 t/m 15 mei bedraagt € 312,65, ook dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de collecte van 1 t/m 15 mei via de bank bedraagt € 186,00.
Ieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De opbrengst van de maand april bedraagt € 422,02. De collecte van 10 april gaat naar het Nederlands Bijbelgenootschap en bedroeg € 88,60. De collecte van 15 april heeft € 213,05 opgebracht en gaat naar Eboo Kenia. Er is een gift binnengekomen via Frans Verkade van € 40,00 voor Eboo Kenia. De diaconie bedankt eenieder die een bijdrage heeft geleverd.

Verkoop Appartementen
Zoals het er nu uitziet komen de twee appartementen die nog niet verkocht zijn in de maand juni in de verkoop. Als er onder de leden of vrienden van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen interesse is voor deze appartementen, neem dan nu contact op met Makelaar Kaptein in Ter Aar.
De kerkrentmeesters.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Geen mededelingen

Tenslotte


 
Op het moment van dit schrijven staan er twee kerkfeesten op het program. Niet het meest bekend en ook niet het meest bemind. Toch mogen we Gods zorg om en voor mensen in die feesten aflezen. Daarom allen gezegende dagen gewenst.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu).

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 3 juni inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-06-2022 om 09:30
1e Pinksterdag
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 05-06-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.