Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
Baten        
Opbrengst uit bezittingen 45.532 40.075 46.179 47.178
Bijdrage Gemeenteleden 38.200 59.185 72.162 44.487
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 561 ----- ----- -----
Totaal baten 84.293 99.260 118.341 91.665
Lasten        
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) 42.500 42.070 36.757 35.871
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk 4.000 1.202 3.502 4.540
Bijgrage andere organen binnen de Kerk 3.050 4.116 3.983 3.911
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) 4.457 24.969 5.102 5.375
Salarissen( Koster, Organist e.d) 3.850 4.510 3.973 4.256
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente 20.225 10.898 2.150 1.676
Lasten overige eigendommen en inventarissen 7.200 14.991 9.125 7.284
Totaal Lasten 85.282 102.756 64.592 62.913
             
Incidentele baten 51.073 ----- ----- -----
         
Resultaten Baten en Lasten 50.084 -3.496 53.749 28.752
             
             
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
Opbrengsten uit bezittingen 1.500 1.584 1.609 1.719
Bijdragen gemeenteleden 6.600 30.333 30.397 10.742
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves     96.335  
Totaal baten 8.100 31.917 128.341 12.461
Lasten        
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)        
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 6.450 30.221 31.427 9.205
Bijdragen andere organen binnen de kerk 470 454 464 465
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen        
Salarissen (koster, organist e.d.)        
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900 1.510 1.584 1.963
Lasten overige eigendommen en inventarissen 140 144 140 138
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves     96.335  
Totaal lasten 8.960 32.329 129.950 11.771
Resultaten Baten en Lasten -860 -412 -1.609 690
 
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 10.00 uur
zesde lijdenszondag

Doopdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-03-2023 om 19.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
zevende lijdenszondag
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 19.00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.