Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
    Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
   
Baten          
Opbrengst uit bezittingen   76.329 39.658 38.629 46.179
Bijdrage Gemeenteleden   37.200 59.669 59.185 72.162
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   188 548 1.446 -----
Totaal baten   113.717 99.875 99.260 118.341
Lasten          
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers)   49.000 47.329 42.070 36.757
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk   0 2.985 1.202 3.502
Bijgrage andere organen binnen de Kerk   3.050 5.211 4.116 3.983
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving)   11.456 7.279 24.969 5.102
Salarissen( Koster, Organist e.d)   3.850 3.930 4.510 3.973
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente   26.383 27.244 10.898 2.150
Laten overige eigendommen en inventarissen   30.662 12.605 14.991 9.125
Totaal Lasten   124.401 106.583 102.756 64.592
               
Incidentele baten   217.472 36.069 ----- -----
           
Resultaten Baten en Lasten   206.788 29.361 -3.496 53.749
               
               
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Baten   Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
   
Opbrengsten uit bezittingen   1.300 1.310 1.584 1.609
Bijdragen gemeenteleden   6.900 12.146 30.333 30.397
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves         96.335
Totaal baten   8.200 13.456 31.917 128.341
Lasten          
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)          
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk   7.100 11.689 30.221 31.427
Bijdragen andere organen binnen de kerk   500 315 454 464
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen          
Salarissen (koster, organist e.d.)          
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   1.590 1.486 1.510 1.584
Lasten overige eigendommen en inventarissen   150 145 144 140
   
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves         96.335
Totaal lasten   9.340 13.635 32.329 129.950
Resultaten Baten en Lasten   -1.140 -179 -412 -1.609
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
Eerste Advent / zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 19.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
Tweede Advent / Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.