Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  

Zondag 14 april 2024
10:00 uur: Mevr. J. van der Vis, Aarlanderveen
19:00 uur: Prop. G.T. van Lingen, Nieuw-Lekkerland

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 21 april 2024
10:00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
19:00 uur: Ds. J.T. de Koning, Alphen aan den Rijn

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Paasontbijt
We kijken terug op een mooi Paasfeest waar we met 70 gemeenteleden begonnen met een ontbijt om daarna met een volle kerk de dienst te beleven. Jong en ouder waren in de kerk en de kinderen van de zondagsschool hadden ook hun inbreng. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage bedraagt € 219,00. Hiervoor onze hartelijke dank.
Nicolette, Janny en Adrie.

Kerkenraadvergadering
Op 23 april vergadert de kerkenraad. Als u agendapunten of andere belangrijke zaken heeft, meld het bij de scriba.

Te Huur
Het huurhuis aan de Stationsweg 2a is te huur. Er is een parkeerplek achter het huis aan de tuinkant. De huurprijs is € 1200,00 per maand, excl. gas, water en licht. Er is wat klein onderhoud nodig, wat besproken kan worden tijdens de bezichtiging. Het huurcontract zal bindend zijn voor 2 jaar. Daarna zal in overleg worden bekeken of er verlenging mogelijk is. Wanneer u of jij geïnteresseerd bent, kan er aangemeld worden. Stuur dan een email naar Pieter Verbeek (emailadres: p.verbeek@houtwerf.nl). Aanmeldingen moeten voor 1 mei 2024 binnen zijn en gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen hebben voorrang.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in maart via de bank bedraagt € 245,50. De opbrengst van de collecten in maart in de kerk bedraagt € 587,50. De collecte tijdens de Bidstond heeft via de bank en in de kerk een totaal van € 454,90 opgebracht. De extra collecte van eerste Paasdag heeft in de kerk en via de bank € 350,55 opgebracht. Alle bedragen zijn inclusief collectebonnen. Er zijn ook nog een aantal giften binnengekomen via de bank van 2x € 100,00 en 1x € 50,00. En via Ria van Leeuwen-Koeleman is er een gift binnengekomen van € 20,00 bij het bezorgen van de bloemen.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De totale opbrengst van de maand februari van de diaconie bedraagt € 1026,36. De opbrengst van de collecte op 3 maart bedraagt € 104,01 en is bestemd voor het Wereld Diaconaat. Op 17 maart is er gecollecteerd voor Mercy Ships en de opbrengst bedraagt € 226,10. De opbrengst van de collecte op 29 maart bedraagt € 385,70 en is bestemd voor Eboo Project. De diaconie bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Hartelijke groet, uw diaconie.


Oppas
Er is oppas aanwezig in de Jeugdhaven. De kinderen zijn voor 9:55 uur welkom.

Verjaardag
19 april: Mevr. L. Rodenburg-Hartveldt, Dorpsstraat 91, 2445 AL Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Zie wat Jezus heeft gedaan; in Zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.’ (OTH 132: 2) een fijne dag en een gezegend nieuw  levensjaar toe. 

Huwelijksjubileum
D.V. woensdag 24 april is het 61 jaar geleden dat dhr. T. van Leeuwen en mevr. A.M. van Leeuwen-Vroege, Zuideinde 14, 2445 AV Aarlanderveen, in het huwelijk traden. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is gegeven is: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalm 119: 105). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie samen met jullie kinderen, kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Bedankt
Wij willen u hartelijk bedanken voor de kaarten en attenties welke wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Wij kijken terug op een prachtige dag.
Gerrit en Riny van der Bijl.

Tijdelijk verhuisbericht
Mevr. de Vries -Vochteloo verblijft voor revalidatie in het Alrijne. Haar tijdelijke adres is: Alrijne revalidatie, Meteoorlaan 4, 3e etage/kamer 23, 2402 WC Alphen a/d Rijn. Bezoek is van harte welkom, graag in overleg met de kinderen van mevr. de Vries.

Vorming en toerustingGeen mededelingen

TenslotteBericht van de voorganger
Met de catechese 12plus willen we samen spelletjes spelen op woensdag 17 april in Ter Aar. Marijn, Christiaan en Pieter, van harte welkom.
Op zondag 21 april hoop ik weer bij u voor te gaan. Samen zullen we dan lezen uit Johannes 15. Jezus zegt van zichzelf dat hij de wijnstok is zijn Vader de landman en u en ik de ranken.
We leven mee met mevr. de Vries-Vochteloo die in het Alrijne revalideert. Ook wensen we organist Cees Verzaal Gods nabijheid toe. Hij werd getroffen door een hartaanval en verblijft momenteel in het LUMC.
Met vriendelijke groet, Wim Hendriks.

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 19 april inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00 uur
Zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.