Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  
 

Zondag 7 augustus 2022

9:30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19:00 uur: Ds. J. Ouwendijk, Alphen aan den Rijn

Collecten: Kerkvoogdij, Diaconie en extra Kerkvoogdij

Zondag 14 augustus 2022

9:30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist
19:00 uur: Ds. D. Siebelink, Reeuwijk

Collecten: Kerkvoogdij en de Hoop

Zondag 21 augustus 2022

9:30 uur: Dhr. F. Verkade (Doopdienst)
19:00 uur: Mw. J. van der Vis, Aarlanderveen

Collecten: Kerkvoogdij en Oekraïne

Zondag 28 augustus 2022

9:30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk
19:00 uur: Dhr. F. Verkade

Collecten: Kerkvoogdij en de Herberg

Actuele informatie

Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. 

Kerkauto

Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948). 

Koffiedrinken

Aansluitend aan de ochtenddienst van 7 augustus is er weer koffiedrinken. Er staat voor jullie koffie, thee en limonade klaar in het Dorpshuis.


Oppas

Tijdens de doopdienst is er oppas aanwezig in het Dorpshuis. De kinderen kunnen voor de dienst uiterlijk 9:25 uur gebracht worden of na het dopen naar de oppas gebracht worden. Tijdens de vakantieperiode is het mogelijk van de oppas gebruik te maken.
Wilt u dan contact opnemen met Jeannet Vogelaar (tel.nr.: 06-44599792)?

E-mail website

U kunt uw bijdrage voor de site naar Janny de Vries en Marieke Angenent sturen naar het nieuwe emailadres:
website.nhkerkaarlanderveen@gmail.com.


Huwelijksjubileum I

D.V. woensdag 11 augustus is het 63 jaar geleden dat het echtpaar dhr. C.J. Kempenaar en mevr. F.M. Kempenaar-Burggraaf, Zuideinde 20, 2445 AV Aarlanderveen, in het huwelijk traden. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is gegeven is: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’ (Matteüs 28:20). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u samen met uw kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Huwelijksjubileum II

D.V. zaterdag 21 augustus is het 64 jaar geleden dat het echtpaar dhr. L. de Bruin en mevr. J.A de Bruin-Kwakkenbos, Kerkvaartsweg 17, 2445 AB Aarlanderveen, in het huwelijk traden. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende woorden ‘Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde’ (Psalm 32:10) samen met uw kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verjaardagen

11 aug: Mevr. J.A. de Bruin-Kwakkenbos, Kerkvaartsweg 17, 2445 AB Aarlanderveen; 22 aug: Mevr. A. Kamer-Kempenaar, Zuideinde 17, 2445 AS Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht.’ (Sela – Gods zegen voor jou) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Begrafenis

Op vrijdag 22 juli 2022 waren we met Adrie de Jong, haar kinderen, kleinkinderen en zelfs ook enkele achterkleinkinderen in de kerk bijeengekomen voor de dankdienst voor het leven van Pieter de Jong. Bij dit ingrijpende moment van afscheid waren ook andere familieleden, vrienden en gemeenteleden aanwezig. Diverse onderdelen in de dienst werden door de familie verzorgd. Ze memoreerden de levensloop van en allerlei herinneringen aan hun overleden vader en opa.

Hij had zelf vooraf het Bijbelgedeelte en allerlei liederen uitgekozen. Centraal stonden de woorden uit Johannes 3 vers 16, het geschenk van Jezus Christus. Opdat door het geloof in Hem eeuwig leven verkregen worde. Treffend was het couplet uit de berijmde Geloofsbelijdenis in de bundel ’38. Het zong over ongekende hemelvreugde, ongestoorde zaligheid, leven zonder ooit te sterven, vreugde zonder eind of paal. Aansluitend hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan het Zuideinde. 

We wensen Adrie de nabijheid en ondersteuning van de HERE God toe om dit heengaan te verwerken.

Doopdienst

Op zondagmorgen 21 augustus wordt de dienst gehouden waarin Xavey-Jaxx Hengeveld en Daan van der Post het teken van de Heilige doop zullen ontvangen. Met de ouders en andere familieleden zien we uit naar deze bijzondere stap in hun jonge leven. Tijdens de voorbereidingen is besloten geen moment van felicitatie in of na de dienst te organiseren. In plaats hiervan wordt bij de ingang de gelegenheid geboden om iets voor hen en/of de kleine jongens op te schrijven. We zien uit naar een bijzonder moment als overstap van de vakantie naar het ‘gewone’ leven.

Collecten 

U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Geen mededelingen

Tenslotte


 

Allen een goede tijd gewenst. We hopen samen nog enkele weken van vakantie in het Drentse land te genieten.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren

Het volgende kerkblad komt uit op 2 september. U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 26 augustus inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com). 

  
  
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.