Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Zondag 7 mrt 2021  om 10:00
Voorganger: Dhr. E. J. Bergman
ochtenddienst
Organist: John de Pater

livestream via: https://www.youtube.com/watch?v=RZYuCqxTbZY 


Liturgie voor de dienst op zondag 7 maart 2021 in Aarlanderveen.
Aanvang  10 uur.


Orgelspel

Welkom.

Intochtslied: Psalm 121 : 1,2, 4 (https://youtu.be/kqMkOFlCdNU)

Stil gebed

Votum 

Loflied Psalm 81 : 1,8,9 (orgel)

Regel voor ons leven

Lied 67 : 1 en 4 Op Toonhoogte (orgel)

Gebed

Schriftlezing :Efeze 1 : 3-14 NBG

Lied : Nog voordat je bestond lied 260 OpToonhoogte (https://youtu.be/UFXOanFKZcc)

Tekst lezing : Zondag 11 Heidelberger catechismus (zie onderaan)

Gezang 300 1,5,6 – Eens als ….  (orgel)

Verkondiging: Zoeken naar behoud

Lied 490 Als het bazuin geschal (https://youtu.be/BQffKK7p1rw)

Gebeden

Slotlied: Lied 213 OpToonhoogte  1 en 3 Veilig in.. (orgel)

zegenbede- gesproken amen

orgelspel


VRAAG 29
Waarom wordt de Zone Gods 'Jezus', dat is Zaligmaker, genoemd?
ANTWOORD:
Omdat Hij ons zalig maakt
en van al onze zonden verlost; 
daar benevens, dat bij niemand anders
enige zaligheid te zoeken of te vinden is. 

 

VRAAG 30

Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?

ANTWOORD:

Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen; want van tweeën één: óf Jezus moet  en volkomen Zaligmaker zijn, óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is. 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09:30
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30
Pinksteren
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-05-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.