Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zondag 31 oktober 2021  om 19:00
Voorganger: Ds. P. Veerman
avonddienst
Organist: Cees Verzaal

Zingen: OTH 144 Blijf bij ons Heer 1, 4 en 5

Votum en groet
Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht ja tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen
Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen

Zingen: Psalm 2: 1 en 7

geloofsbelijdenis

Zingen:
psalm  25:2

Gebed Schriftlezing:1 Johannes 2:18-29  tekst vs 20 

collecte

Zingen:
psalm 143:8 en 9


Preek

Zingen: Psalm 89:18

Dankgebed

Zingen
: OTH 452 Onze Vader


Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede
De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Amen 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10:00
1e Advent
meer details

Doopdienst Rosalie Vogelaar
datum en tijdstip 28-11-2021 om 15:00 uur
Doopdienst Rosalie Vogelaar
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-11-2021 om 19:00
geen dienst i.v.m. lockdown 17.00 uur - 5.00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10:00
2e Advent / Voorbereiding H.A.
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.