Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 21 augustus 2022 om 19:00

avonddienst
Voorganger(s): Mw. J. van der Vis Aarlanderveen
Organist: Cees Verzaal

Intochtslied Gezang 323 God is tegenwoordig alle verzen

Stilte votum en groet

Thema aankondiging Adonai

Openingsgebed

Gezang 449 Heer waar dan heen verzen 3,4,5

Geloofsbelijdenis

Antwoord Gezang 253 O zalig licht Drievuldigheid alle verzen

Gebed om de opening van Gods Woord en de werking van Zijn Geest

Ter inleiding op de schriftlezing een verzoeknummer van een gemeentelid
Joh. De Heer 232 Waarheen Pelgrims waarheen gaat gij verzen 1 en 4

Schriftlezing I
Psalm 86 NBG

Lied Psalm 86 Nederland zingt
https://youtu.be/mTkEU4UqpVE

Schriftlezing II
Rom.8:18-25

Gezang 289 Morgenglans der eeuwigheid verzen 1,4,5

Verkondiging Adonai

Opwekking 518 Heer U bent altijd bij mij
https://youtu.be/pCASA5VTGa4

Gebed en voorbede

Mededelingen en collecte

Slotlied OTH 213 Veilig in Jezus armen alle verzen

Zegen

Gezongen Amen

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-10-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

scholenzondag
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 09-10-2022 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.