Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 8 oktober 2023 om 10.00 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. A.J Treur Bodegraven
Organist: John de Pater

LITURGIE VOOR DE SCHOOLKERKDIENST
op zondag 8 oktober 2023 in de Nederlands Hervormde kerk
van Aarlanderveen aanvang 10.00 uur
                                   
‘Bij mij ben je echt Thuis’

Voorganger:    d.s. A.J.R. Treur
Organist:          dhr. J. de Pater

Lied voor de dienst: Goedemorgen, welkom allemaal – Nieuwe liedboek lied 288 (beamer)
1e keer de kinderen, 2e keer allemaal

Goede morgen, welkom allemaal. Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring. Wees er bij , wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met uw verhaal, Verteld in mensentaal.

Welkom
Stil gebed
Votum en groet  

Zingen: Hoe lieflijk, hoe goed  is mij, Heer - Psalm 84 vers 1 en 2 (orgel)

 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.


De tien geboden of Geloofsbelijdenis

Zingen: Als een hert dat verlangt naar water – Opwekking 281 (orgel)
 
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
geheel 2x zingen

Gebed

Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen - Op Toonhoogte 146 vers 1,2 en 6 (orgel)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

Kinderen zingen: Is je deur nog op slot (beamer)

 
 
Refr.
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Refr.
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Refr.
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)

en dan ben je nooit alleen (2x)
 

Kindermoment over het thema ‘bij mij ben je echt Thuis’


Gedicht Max Lucado
Kinderen zingen: Bouw je leven op de rots - Reni en Elisa Krijgsman (beamer)

 
 
Weet jij al wat je worden wilt
een juf of een piloot
of liever toch een brandweerman
of schipper op een boot

Weet jij al wat je worden wilt
een arts of een komiek
of wordt je liever danseres
of een computerfreak

Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit

Bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee
bouw je leven op de Rots
daar kom je het verste mee
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt

Weet jij al wat je worden wilt
een kok of president
of liever toch een stewardess
of word je wijkagent

Weet jij al wat je worden wilt
of weet je het eigenlijk niet
wellicht dat je ideeën krijgt
misschien wel door dit lied
Pre-chorus:
Maar wat je straks ook kiest
het maakt niet zoveel uit
het zal je zeker lukken
zolang je maar besluit
Bouw je leven op de Rots…..

Na, na, na, na….
leg je toekomst in de handen
van degeen die jij vertrouwt
Jezus is de Rots waarop je bouwt
bouw je leven op de Rots
dat is een goed idee

Schriftlezing: Lucas 2 vers 41 – 52 Jezus gaat mee naar Jeruzalem en Jezus in de tempel (Uit: Bijbel in Gewone Taal BGT)

Jezus gaat mee naar Jeruzalem
Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem op het Joodse Paasfeest te vieren. Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar.
Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

Jezus is in de tempel
Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel veel verstandige dingen.
Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: “Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.”
Jezus antwoordde: “Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?”
Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde.
Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat gebeurd was.
Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en de mensen ook.

Zingen: Ik zal opgaan naar Gods huis - Opwekking 80 (beamer)

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich
Ik zal komen in zijn hof met lof
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij

Jezus maakt mij blij
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij

Jezus maakt mij blij
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij

Preek met thema: ‘bij Mij ben je echt Thuis

Zingen: Abba Vader - Opwekking 136 (orgel)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Mededelingen, uitleg collecte door locatieleider De Viergang

Dankgebed en voorbede

Zingen: Vervuld van uw zegen – lied 425 nieuwe liedboek (orgel)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal


Zegen met gezongen Amen (Lied 415 vers 3, orgel)

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Collecte bij uitgang voor Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden (elkkindteltmee.nl)
Huibert van Berkel

QR code collecte voor https://www.elkkinddoetmee.nl/alphen-aan-den-rijn/  
(loopt via NH kerk)


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.