Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 15 oktober 2023 om 19.00 uur

avonddienst
Voorganger(s): Dhr. R.L. Antes (Ridderkerk)
Organist: Arjan van 't Riet
Liturgie kerkdienst zondagavond 15 oktober 2023
in de Hervormde gemeente van Aarlanderveen.
Aanvang: 19.00 uur
Gezongen wordt uit het Liedboek voor de kerken en uit Op Toonhoogte (2015)


Aanvangslied: Psalm 86 vers 1 en 2 (LvK) Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 15 vers 2 en 3  (OTH) ‘k Heb mijn tranen, onder ’t klagen,

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 255 vers 1  (LvK) Ere zij aan God, de Vader,

Gebed om de opening v.h. Woord en om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Richteren 10 (Vert. NBG 1951)

Zingen: Psalm 138 vers 4 (LvK) Als ik, omringd door tegenspoed,

Preek:  Geloof en bekering   (n.a.v. Richteren 10 vers 13)

Zingen: Gezang 470 vers 1 en 4 (LvK) Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God,

Dankzegging

Mededelingen


Collecten

Slotzang: Gezang 285 vers 2 en 4 (LvK) Geef vrede, Heer, geef vrede,

Zegenbede

Gezongen ‘Amen’ : Gezang 456 vers 3 (LvK)


 

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
Eerste Advent / zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 19.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
Tweede Advent / Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 19.00 uur
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.