Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 26 mei 2024 om 19:00 uur

avonddienst
Voorganger(s): Prop. G.T. van Lingen
Organist: Henk Mulder

Orde van dienst | Johannes 15:18 – 16:1

Hervormde Gemeente Aarlanderveen | 26-05-2024 – 19:00

Thema = ‘Een levend offer’

Prop. Gerrit Timotheüs van Lingen

 
 1. Inleidend orgelspel
 2. Binnenkomst voorganger en kerkenraad
 3. Zingen | Aanvangslied:
Gezang 239: 1, 2 & 3 | ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’
 1. Stil gebed
 2. Votum en groet
 3. Introïtustekst |
Johannes 16:33b | ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’
 1. Zingen:
Psalm 67: 2 & 3 | ‘De volken zullen U belijden’
 1. Gebed | Opening Woord en verlichting Heilige Geest
 2. Schriftlezing:
Johannes 15:18 – Johannes 16:1
 1. Zingen [voorbereiding verkondiging]:
OTH 56 [2x] | ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’
 1. Verkondiging |    Thema = ‘Een levend offer’
 2. Zingen [antwoord verkondiging]:
Youtubelied | ‘Daar ruist langs de wolken’
https://www.youtube.com/watch?v=wRVaAJg4XTk
 1. Geloofsbelijdenis | Apostolicum
 2. Zingen [instemmen belijdenis]:
Psalm 87: 1, 2 & 4 | ‘Op Sions berg sticht God zijn heilge stede’
 1. Gebed | Dankzegging en voorbeden
(Gebedspunten)
 1. Zingen slotlied:
Collectemoment
Gezang 442: 1, 2, 3 & 4 | ‘Jezus, ga ons voor’
 1. Uitzending en zegen
Gezang 456: 3 | ‘Amen, amen, amen!’
 1. Uitleidend orgelspel

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.