Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 16 juni 2024 om 19:00 uur

avonddienst
Voorganger(s): Ds. R.L. Antes
Organist: M. Koning

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

 

Intochtslied: Lied 236 vers 1 (OTH) Wees stil voor het aangezicht van God.

 

Stil gebed

 

Votum en Groet

 

Zingen: Lied 236 vers 2 (OTH) Wees stil, want de heerlijkheid van God…

 

Apostolische Geloofsbelijdenis

 

Zingen: Gezang 466 vers 3 (LvK) Ik heb mijn God, dat is genoeg,…

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing: 2 Koningen 5 vers 20 t/m 27 (NBG’51)

 

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 14 (LvK) HEER, die mij ziet zoals ik ben,…

 

Verkondiging: ‘Vanwaar?’ (n.a.v 2 Koningen 5 vers 25 ged.)

 

Zingen: Psalm 19 vers 4 (LvK) Des Heren vrees is rein, zo zal ik…

Kinderen komen terug van de knd.

 

Dankgebed

 

Collecten

 

Slotzang: Gezang 473 vers 1, 4, en 5 (LvK) Neem mijn zilver en mijn goud…

 

Zegenbede

 

Gezongen ‘Amen’ Gezang 456 vers 3 (LvK)

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.