Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 14 juli 2024 om 09:30 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Dhr. M. van der Linden
Organist: Henk

Zingen: Psalm 97:1 (Groot Koning is de Heer)
 
Stil gebed / Votum en groet
 
Zingen: Psalm 97:6
 
Lezing Tien Geboden
 
Zingen: OTH 258:1en 4  (Leer mij Uw weg, o Heer)
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 
Schriftlezing 1: 1 Korinthe 9:19-27  (NBV!)
19Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. 20Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. 22Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. 23Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
24U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

 
Schriftlezing 2: Hebreeën 12:1 en 2 (NBV)
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag.
 
Zingen: Gezang 477:1 en 2 (Geest van hierboven)
 
Verkondiging
 
Zingen: Psalm 89:7 (oude berijming)  Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
 
Dankgebed en voorbeden       
 
Slotlied :  Gezang 474:1,2 en 3 (God roept ons, broeders tot de daad)
 
Zegen
 


 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.