Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 5 mei 2024 om 09:30 uur

ochtenddienst
Voorganger(s): Ds. D.J. Thijs
Organist: John

Orde van Dienst 5 mei 2024 9.30 NH Aarlanderveen

Intochtslied: Psalm 65: 1 ,5 De stilte zingt U toe, o Here

Stil gebed – Votum – Groet

Psalm 42: 1,7  Evenals een moede hinde

Geloofsbelijdenis

Gezang 440:1,4 Ik heb de vaste grond gevonden

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen:
Kinderlied Op Toonhoogte 497 God kent jou vanaf het begin

1e Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 (NBG-51)
2e Schriftlezing: Johannes 4: 5-15, 25-26, 39-42 (NBG-51)

Op Toonhoogte 16 Als een hert dat verlangt naar water

prediking (thema) : ‘De vraag naar water’

Gezang 75:  1,5 U kennen, uit en tot U leven

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 409: 1,5 Laat ons de Heer lofzingen
 
Zegen, met gezongen Amen, Gezang 456 : 3

 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.