Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  
 

Zondag 9 juni 2024

9:30 uur: Prop. G.T. van Lingen, Nieuw-Lekkerland

(Jeugddienst)

19:00 uur: Ds. H. Middelhoven, Amsterdam

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

 

Zondag 16 juni 2024

9:30 uur: Ds. J. Smit, Katwijk

(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

19:00 uur: Dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecten: Kerkvoogdij en OekraïneActuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Diko Joha (tel.nr.: 06-38122335).

Jeugddienst
Jullie zijn van harte welkom in de jeugddienst op zondag 9 juni om 09.30 uur. Het thema is ‘U bent de God die roept’. De voorganger is Prop. G.T. van Lingen en het Combo Faith+1 begeleidt de dienst. Het belooft een mooie dienst te worden! Tot zondag 9 juni, de jeugddienstcommissie.

Zomerzangavonden
Van 28 mei t/m 28 augustus zijn er de zomerzangdiensten op woensdagavond om 20:00 uur in de Oude Kerk aan de Boulevard 109 in Katwijk aan Zee. U kunt het ook volgen via de livestream:  www.zomeravondzang.nl.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecten in april in de kerk bedraagt € 488,25 en dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de collecten in april via de bank bedraagt € 93,50. In mei was de opbrengst van de collecten in de kerk € 542,04, dit is inclusief collecte bonnen. In mei was de opbrengst van de collecten via de bank € 220,50. De extra collecte in de maand mei heeft € 115,25 opgebracht en dit is inclusief collectebonnen. Ook hebben wij via de bank nog een gift van € 300,00 ontvangen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Bloembakken rond de kerk
De drie bloembakken die rond de kerk staan zijn weer beplant met nieuwe planten. Wij hebben van een sponsor een gift van € 175,00 ontvangen voor de aankoop van het nieuwe plantgoed. Heel hartelijk dank, de kerkrentmeesters.


Medeleven
Van de familie van Leeuwen-Vroege ontvingen we een bericht van verhuizing naar het Futurahuis in Ter Aar, blijven lid van onze gemeente. Een goede en gezegende tijd toegewenst.
Ook denken we aan gemeenteleden die met zorg, ziekte of andere ongemakheden te maken hebben.
De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Verhuisbericht
T. van Leeuwen en A.M. van Leeuwen-Vroege
Futurahuis Ter Aar
Aalscholverlaan 92
2461 BR  TER AAR
Hun telefoonnummer blijft hetzelfde 0172-57 48 76.

Verjaardagen
9 juni: Dhr. G. van der Bijl, Reghthuysplein 5c, 2421 BE Nieuwkoop; 11 juni: Mevr. A. de Jong-Timmer, Dorpsstraat 27e,  2445 AJ Aarlanderveen; 19 juni: Mevr. J.G. Verdonk-van den Hoek, Dorpsstraat 59, 2445 AK Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.’ (Sela – Belijdenis) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Hartelijk dank!
Op 21 mei mocht ik mijn verjaardag vieren. Hoewel ik al lang uit Aarlanderveen weg ben heb ik gemerkt dat ik nog niet vergeten ben. En dat is wederzijds. Vroeg in de ochtend rond 6 uur kwam de eerste app. Gevolgd door mails en post. Hartelijk dank hiervoor! Ik wens jullie allen Gods nabijheid toe. Een hartelijke groet uit Katwijk, Ed Bergman.
Oppas
Er is oppas aanwezig in de Jeugdhaven. De kinderen zijn voor 9:25 uur welkom.

Vorming en toerustingGeen mededelingen

Tenslotte


Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 14 juni inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).


 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09:30 uur
Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 19:00 uur
Dankzegging H.A.
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30 uur
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.