Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  

Zondag 18 februari 2024
Tweede Lijdenszondag

10:00 uur: Mevr. J. van der Vis, Aarlanderveen
(Jeugddienst)

19:00 uur: Ds. J. Maasland, den Haag

Collecte: Kerkvoogdij, Diaconie en extra Kerkvoogdij

Zondag 25 februari 2024
Derde Lijdenszondag

10:00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
((Her)bevestiging van de ambtsdragers)

19:00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecte: Kerkvoogdij en Diaconie

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Jeugddienst
Zondag 18 februari om 10.00 uur zijn jullie van harte welkom in de jeugddienst. Het thema van de dienst is ‘Hartenkreten’. Judith van der Vis leidt de dienst en verzorgt de verkondiging. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Marieke Angenent en John de Pater. We zien jullie graag op 18 februari!

Koffiedrinken
Na de dienst van 25 februari is er koffiedrinken in de Jeugdhaven.

Gemeenteavond
In onze gemeente zijn we gewend om na biddag en dankdag de gemeenteavond te houden. De kerkenraad heeft deze werkwijze geëvalueerd en heeft besloten hier een wijziging in aan te brengen. Na biddag en dankdag zal er koffie/thee geschonken worden, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. De kerkenraad streeft ernaar om in de maand september een startactiviteit te organiseren en in het voorjaar op een woensdagavond, de jaarlijkse gemeenteavond. De kerkenraad wil graag Ds. Hendriks de tijd geven om de gemeente te leren kennen en een idee te vormen over de activiteiten die we zullen aanbieden. Daarom zal de eerstvolgende gemeenteavond in het voorjaar van 2025 zijn. De kerkenraad komt regelmatig bij elkaar, mocht u vragen hebben, blijft u daar dan niet mee zitten, maar neem vooral contact op met de scriba, dhr. Joha.
Namens de kerkenraad, Judith van der Vis.

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Kerkvoogdij
De stamppottenavond was heel gezellig en wij danken de groepsaccommodatie Het Zwaluwnest voor het gebruik van de ruimte. Ook dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het bereiden van de stamppotten en verzorgen van het eten en drinken. En ook de sponsors bedankt. Na aftrek van de kosten was er nog € 130,00 over dit is als gift aan de kerkvoogdij gegeven.
Hartelijk dank hiervoor, de kerkrentmeesters.

Giften
Wij hebben nog een gift ontvangen via de bank van € 510,00 van de kerkschapen. En via Ria van Leeuwen-Koeleman € 10,00 bij het bezorgen van de bloemengroet.
Hartelijk dank, de kerkrentmeesters.

Verantwoording Diaconie
De totale opbrengst van de maand januari van de diaconie bedraagt € 770,05. Op 14 januari is er € 319,45 opgehaald en aangevuld tot € 400,00 en deze is bestemd voor Israël en Gaza. Op 21 januari was de opbrengst € 170,75 en deze is bestemd voor de Stichting Eboo Kenia. De diaconie bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Hartelijke groet, uw diaconie.


Oppas
Zondag 18 februari is er geen oppas en op zondag 25 februari is er wel oppas aanwezig in de Jeugdhaven. De kinderen zijn voor 9:55 uur welkom!

Kinderkoor
Na de voorjaarsvakantie willen we een kinderkoor gaan opzetten in de regio. Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud en vind je het leuk om te zingen voor God, dan is dit koor iets voor jou. We oefenen 1x per 14 dagen op maandag (4 maart de 1e keer) van 18.30 tot 19.15 in de Jeugdhaven, Dorpsstraat 38 in Aarlanderveen. Allemaal van harte welkom en zeg het voort.
Wil je je opgeven op heb je vragen? Je kan terecht bij Lucinda van Harten (lucinda_vh@hotmail.com) of bij Angelique Konijn (a.c.konijn1@gmail.com).

Huwelijksjubileum
D.V. maandag 26 februari is het 12,5 jaar geleden dat Martijn en Marga van Harten-Schoenmaker, Aarlanderveenseweg 2, 2445 AR Aarlanderveen, in het huwelijk traden. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is gegeven is: ‘Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken’ (Prediker 4: 12b). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie samen met jullie kinderen en verdere familie een gezellige en mooie tijd toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verhuisbericht
Van Mevr. M.W. Angenent-van Wijk ontvingen wij een verhuisbericht. Zij is per 2 februari woonachtig in: Wijde Zorg Aarhoeve, Appartement nr. 4, J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT Ter Aar. Wij wensen haar een goede tijd toe om zo daar vandaan met onze gemeente verbonden te blijven.

Vorming en toerustingGeen mededelingen

Tenslotte


Bericht van de voorganger
Geachte broeders en zusters van de Gemeente te Aarlanderveen
Vanaf het begin van deze maand mag ik ook uw voorganger zijn. Op 6 februari mocht ik kennismaken met de kerkenraad en hebben we de bevestigingsdienst van 25 februari aanstaande doorgesproken. Het is bijzonder dat er mensen gevonden zijn een ambt op zich te nemen. We kijken samen uit naar een dienst waarin we vieren dat God verder gaat met zijn gemeente in Aarlanderveen.
In het overleg van 6 februari hebben we ook afgesproken dat ik vanaf nu ook door u benaderd kan worden voor pastorale vragen. Ik hoop binnenkort een overleg te hebben met het team "omzien naar elkaar” om zo ook zelf het bezoekwerk op te pakken. In principe zal ik op donderdagmiddagen in Aarlanderveen actief zijn. Daarnaast ben ik betrokken bij catechese, gespreksgroepen en kerkenraadsvergaderingen.
Een aantal van u heb ik al ontmoet op de stampotavond en in de kerkdiensten die ik de afgelopen periode al in de gemeente mocht leiden. Toch is het wellicht goed om mezelf even aan u voor te stellen. Mijn naam is Wim Hendriks en ik ben nu bijna 44 jaar oud. Samen met mijn vrouw Anouk mochten we 4 kinderen krijgen. De oudste dochter is al het huis uit, drie zoons in de leeftijden van 8, 13 en 18 wonen bij ons in de pastorie van Ter Aar. Mijn vrouw werkt al vanaf de middelbare school in het LUMC waar zij op de OK zorgt voor de anesthesie. Zelf heb ik gestudeerd in Utrecht en Leiden en ben in 2008 predikant geworden. Ik ben begonnen in Zuidland in een team van predikanten. Daarna heb ik in Mijnsheerenland en Greup gewerkt, één gemeente op de Hoeksche Waard met twee gemeenschappen en kerkgebouwen. Sinds 2020 ben ik verbonden aan de gemeente van Ter Aar en vanaf nu mag ik ook in Aarlanderveen de predikant zijn.
Centraal in mijn werk als predikant staat de dienst aan God. De zondagse diensten vormen het hart van de gemeente. Ik ben dan ook graag bezig met de preek en de liturgie. In het geloof dat Christus in de kerkdienst in ons midden is wil ik me hierop concentreren. Naast de zondagse dienst geloof ik in de ontmoeting in kleinere verbanden van catechese en gesprekskring. Daar waar de bijbel opengaat en we in het licht van God komen, spreekt Hij en nodigt Hij ons om op zijn weg te gaan. Het persoonlijk gesprek op die momenten dat het leven op zijn kop staat, kan ook van grote waarde zijn en een plek waar de Here zich toont.  Voor deze dingen weet ik mij geroepen. Ik hoop u hierin te ontmoeten. Ds. Wim Hendriks.

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 23 februari inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).


 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
Zendingsdienst/4e zondag 40 dgn
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 03-03-2024 om 19:00 uur
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10:00 uur
5e zondag 40 dgn
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 19:00 uur
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.