Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladVrijdag 2 april 2021

(Goede Vrijdag)
19:30 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 4 april 2021
(Eerste Paasdag)
10:00 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. W.M. de Bruin
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Zondag 11 april 2021
10:00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen
19:00 uur: Ds. J. Smit, Katwijk
Collecten: Kerkvoogdij en DiaconieActuele informatie
Alle diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’. Van de diensten oppas en kerkauto kan nog geen gebruik worden gemaakt, maar mocht er behoefte zijn, kunt u contact opnemen met de scriba. Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden.  

Kerkdiensten
Door een voorzichtige versoepeling van de regels voor het bijwonen van een kerkdienst mogen er weer dertig kerkgangers aanwezig zijn met behoud van de anderhalve meter afstand. Voor het bijwonen van de kerkdienst moet u zich aanmelden bij de scriba Diko Joha (tel. 06-38122335).

Goede Vrijdag
Als u deze dienst bij wilt wonen, wilt u dat bij de scriba melden?

Pasen
Het grootste feest voor christenen is binnen handbereik. Hoewel we het niet in grote kring mogen vieren, is er alle reden voor om zelf en met anderen de betekenis van Pasen te doordenken. Een ongekende liefde van de Here Jezus door Zijn leven voor ons te geven. We gaan het op de Goede Vrijdag herdenken bij de tekenen van brood en wijn. Er mogen dertig bezoekers bij aanwezig zijn.  U kunt het ook thuis meevieren.
Twee dagen later mogen we elkaar begroeten met de woorden dat Jezus waarlijk is opgestaan. Onze Heiland leeft! In Hem ligt de toekomst besloten en Hij wil ons echte toekomst geven. Alle reden voor een groot feest. Op eerste Paasdag komen we hiervoor opnieuw samen in de kerk. Dat is ook weer thuis mee te beleven via de livestream of Kerkomroep.
Op Tweede Paasdag heeft de activiteitencommissie een bijzonder moment georganiseerd. Elders daarover meer.

Zingen in de kerk
De kerkenraad heeft het volgende besluit over het zingen in de kerk genomen: In de ochtenddienst wordt er niet gezongen, omdat er dan meer kerkgangers aanwezig zijn en de afstand tussen de zangers en de kerkgangers minder goed gewaarborgd kan worden. De liederen worden via de beamer ten gehore gebracht of via een declamatie met medewerking van het orgel. In de avonddienst zullen twee zangers op voldoende afstand van elkaar en tot de kerkgangers liederen ingetogen zingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie de Pater (tel. 0172-574948).

Livestream
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, zijn we bezig met de livestream. Inmiddels zijn we live. We zijn bezig om verbeteringen door te blijven voeren, onder andere aan het geluid. We werken er hard aan om het stap voor stap te verbeteren. Iedere kerkdienst heeft weer een nieuwe link. De link naar het YouTube-kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UCjRqjEsZmfkkwnHudg1y8Aw . Deze verandert niet. Ook kunt u de dienst vinden door te zoeken op www.youtube.com naar Hervormde Gemeente Aarlanderveen. Omdat er nog niet veel video’s zijn geplaatst, kan het zijn dat u even moet scrollen voordat u de juiste dienst gevonden heeft. Op de website kunt u (binnenkort) een uitgebreidere beschrijving vinden. Heeft u op- of aanmerkingen? We horen het graag via hervormdekerkaarlanderveen@gmail.com.

Vacatures
Er zijn twee vacatures: preekvoorziener en coördinator voor het oppaswerk. Wie zich geroepen voelt een van deze taken voort te zetten, mag zich melden bij de scriba.

Oppas


In verband met het coronavirus is er in de komende periode geen oppas.

Een bericht van de zondagsschool
Zondag 4 april a.s. is er voor zowel groep 1/2/3 als groep 4/5/6 zondagsschool in het Dorpshuis. Hoewel we wel besloten hebben voorlopig verder te gaan met gesplitste groepen willen we op deze speciale zondag, 1e Paasdag, met alle kinderen bij elkaar komen. De ruimte is groot genoeg en met alle 4 de leiding erbij moeten we dit in goede banen kunnen leiden. Met elkaar vieren we de opstanding van de Here Jezus. Wij wensen u gezegende Paasdagen.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen

Paaschallenge op 2e Paasdag
In de tijd van Jezus door de straten van Jeruzalem lopen. Dat is wat we tijdens deze wandel puzzeltocht van 3 km gaan doen. We starten bij de muziektent bij het Dorpshuis. Daar krijgt u een routekaart. Onderweg scant u QR-codes en door het oplossen van enkele puzzels en opdrachten doorloopt u het Paasverhaal. Een leuke activiteit voor zowel jong als oud. Via de mail ontvangt u een link, daar schrijft u zich in op de tijd dat u wil beginnen. U kunt ook contact met Laura (06-51086083) opnemen om uw starttijd door te geven. U bent ongeveer 1,5 uur bezig. Op één van de locaties krijgt u een heerlijk bakkie koffie/thee of limonade met wat lekkers. Tot maandag! Een hartelijke groet van de Activiteitencommissie.

Huwelijksjubileum
D.V. zaterdag 4 april is het 30 jaar geleden dat het echtpaar dhr. Sj. Bos en mevr. A.J. Corts, Essenlaan 43, 2461 DJ Ter Aar, in het huwelijk trad. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen u met de volgende tekst ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.’ (Spreuken 3:3) samen een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verjaardag
5 april: Dhr. P. de Jong, Dorpsstraat 27E, 2445 AJ Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.’ (Gezang 449: 5) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
        
Meeleven
We denken en bidden vooral voor Herman en Margriet Granneman nu zij met zorgen van ziekte geconfronteerd werden. Hopelijk zal het geen ernstige sporen achterlaten. We wensen jullie sterkte, beterschap en nabijheid van God toe.       

Kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 13 april vergadert de kerkenraad. Als u agendapunten of andere zaken heeft, kunt u dat bij de scriba melden.

Collecten in coronatijd
Wanneer u de kerk mag bezoeken, kunt u uw gave geven in de daarvoor bestemde bussen. Echter gaat de voorkeur uit naar uw gave overmaken per bank. U kunt uw gave naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98

Collectebonnen
Op woensdag 7 april kunt u van 20.00 uur tot 20.30 uur collectebonnen kopen bij de kerkrentmeesters in de kerk. Mocht u verhinderd zijn kunt altijd naar één van de kerkrentmeesters bellen of mailen.

Verantwoording Kerkvoogdij
De bidstondcollecte van 10 maart heeft in de kerk € 148,50 opgebracht inclusief de collectebonnen en via de bankrekening is er € 130,00 binnengekomen. Verder zijn er tot 27 maart nog enkele giften via de bank binnengekomen 1x € 250,00 1x € 100,00 en 1x € 30,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken, de Kerkrentmeesters.


Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Activiteiten
Vooralsnog zijn er geen mededelingen hieromtrent.

TenslotteHet was fijn dat de doop van Jácey-Jáyd Hengeveld in aanwezigheid van haar familie alsnog kon plaatsvinden. We feliciteren de ouders en grootouders en wensen hen zegen van God toe ook voor het vervolg. Elkaar wensen we fijne en vooral zegenrijke dagen bij het naderende Paasfeest. Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 9 april 2021 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10:00
Zangdienst
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 18-04-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 25-04-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.