Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

  
 

Zondag 27 november 2022
(Eerste Adventszondag)
10:00 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk

19:00 uur: Ds. R. Visser, Amsterdam

Collecten: Kerkvoogdij, Oekraïne en extra Kerkvoogdij

Zondag 4 december 2022
(Tweede Adventszondag)
10:00 uur: Ds. T. Wegman, Zeist
(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

19:00 uur: Dhr. F. Verkade

Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkauto
Mocht u gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunt u contact opnemen met Corrie de Pater (tel.nr.: 0172-574948).

Koffiedrinken
Zondagochtend 4 december staat na de kerkdienst de koffie en thee met iets lekker weer klaar in het dorpshuis. U bent weer van harte welkom.

Actie voedselbank geslaagd!
Op zaterdag 5 november waren de 4 kerken van ons dorp open voor de inzameling van houdbare producten en goederen voor de voedselbank. Naast deze openstelling is er binnen de kerken zelf ook een inzameling gehouden. Bij elkaar zijn er maar liefst ruim 34 kratten opgehaald waarmee we veel mensen kunnen ondersteunen met extraatjes op het ‘standaard’ pakket. Namens de kerken willen we iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedanken!
Commissie voedselbank kerken Aarlanderveen.

Bloemen
Voor het bezorgen van de bloemen zijn wij op zoek naar iemand die ons groepje komt versterken.
Is het uitzoeken van de boeketten en neerzetten daarvan meer iets voor u of jij? Ook hier zijn een paar extra handen welkom.
Laat het mij weten, Elenor Prins (tel.nr.: 06-30055638).

Oppas

Oppas
Er is oppas aanwezig in het Dorpshuis. De kinderen kunnen worden gebracht tot 9:55 uur.

Huwelijksjubileum
D.V. woensdag 30 november is het 50 jaar geleden dat meneer en mevrouw Mesman-Koenekoop, Jacob van Damstraat 8, 2445 AE Aarlanderveen, in het huwelijk traden. Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie met de volgende woorden ‘Wie op hem vertrouwen, omringt Hij met liefde.’ (Hooglied 6:3) samen met jullie kinderen, kleinkinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Verjaardag
26 nov: Mevr. J. Stapper-van Leeuwen, Oostkanaalweg 3B, 2445 BA Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.’ (Sela – Een toekomst vol van hoop) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Meeleven
Heel in het bijzonder denken we aan Adrie de Jong die plotsklaps in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Uiteindelijk bleken de klachten te herleiden naar dat akelige virus dat op Aarlanderveen meer mensen in z’n greep nam. Hopelijk is ze ondertussen weer naar huis teruggekeerd.
In enkele weken tijd kwamen meer berichten over vervelende ziektes. Dat we allen kracht en moed mogen vinden bij onze Hemelse Vader. Je bidt en hoopt dat er verbeteringen mogen komen. Dat we de genade en vrede van de HERE Jezus mogen ervaren. We zien uit naar Zijn komst!

Collecten
U kunt uw gave geven in de kerk of bij voorkeur via de bank naar de onderstaande rekeningnummers:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven.

Verantwoording Diaconie
De totale opbrengst van de maand oktober bedraagt € 625,40, dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van 2 oktober bedraagt € 176,40 en is bestemd voor het Eboo Project. Er is € 143,50 opgebracht voor Oekraïne in de dienst van 23 oktober. Op 30 oktober is er € 120,70 opgehaald voor Kinderen in de Knel. De diaconie bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Wij willen de voedselcrises in de Hoorn van Afrika gaan steunen. Er wordt daar veel hongergeleden. Meer informatie over dit doel kunt u vinden in de volgende nieuwsbrief. Uw gaven zijn van harte welkom.

Abonnement Kerkblad
Vergeet u niet de nota voor het abonnement van het kerkblad deze maand te betalen! Het bedrag is € 24,00 en mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL 02 RABO 0101395477, t.n.v. Kerkvoogdij Nederlands Hervormde gemeente Aarlanderveen, onder vermelding van ’abonnement kerkblad Hervormde Kerk’. Bij voorbaat hartelijk dank!
Comité Kerkblad.

Vorming en toerusting


Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Bijbelstudie
Op D.V. donderdagmiddag 1 december hopen we elkaar wederom te ontmoeten. Om 14.00 uur in de consistorie. We hebben voor dit seizoen Paulus’ brief aan de gemeente van Filippi uitgekozen. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 gaan we overdenken. Ontvangst via de voordeur van de kerk.  Wees welkom.

Tenslotte

 

Hoe bijzonder op zich ook, met gevoelens van dankbaarheid denk ik terug aan de dienst van de Eeuwigheidszondag. Bij alles waarover je verdrietig kan en mag wezen, was het goed zo met elkaar te lezen en voluit te zingen over het plan dat de HERE God met ons heeft. Dat mag zeker ook in Advent een vervolg krijgen.
Een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 2 december inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 04-12-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 11-12-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.