Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad KerkbladZondag 17 oktober 2021

10:00 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Woensdag 20 oktober 2021
19:00 uur: Ds. R. Mager, Rwanda
(Lezing over zendingsproject)
Collecte: project van Rik en Caroline Mager

Zondag 24 oktober 2021
10:00 uur: Dhr. F. Verkade
19:00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie

Actuele informatie
Alle diensten zijn te bekijken via een livestream van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen op Youtube. Tevens zijn alle diensten te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087 of u kunt via www.kerkomroep.nl zoeken op de plaatsnaam mocht het met de eerstgenoemde link niet lukken. De liturgie van de diensten kunt u vinden op de website van de kerk (www.hervormdaarlanderveen.nl) bij ‘kerkdiensten’ en daarna ‘meer details’.

Kerkdiensten
Op zondagavond 10 oktober hebben we een start gemaakt met een aantal diensten over de eerste ervaringen rond het Evangelie van Jezus. In gedachten waren we in Antiochië. De plaats waar voor het eerst ook niet-Joden werden aangesproken. Het resultaat was bijzonder. Evenzo dat daar voor het eerst de naam “christen” viel. Zo hopen we de komende weken in het spoor van Paulus meer te ontdekken en vooral iets van Gods Geest te mogen ontvangen. Zegenrijke diensten gewenst.

Lezing zendingsproject Rik en Caroline Mager
Beste gemeenteleden en gasten, op woensdag 20 oktober om 19.00 uur zal dominee Rik Mager een lezing geven over hun werk in Rwanda. Er zal koffie en thee geschonken worden en er zal naast de lezing ook tijd zijn om elkaar te ontmoeten. Graag willen we deze avond een collecte houden voor het werk waarvoor Rik en Caroline zich geroepen voelen. Tijdens deze avond zijn de kinderen in de leeftijd van de basisschool en gasten van harte welkom.
Graag ontmoeten wij u, namens de kerkenraad, Judith van der Vis.

Verjaardagen
20 okt: Mevr. L.D. Sol-Huisman, Vijverhof 62, 2421 VZ Nieuwkoop; 22 okt: Dhr. G. Burggraaf, Aarlanderveenseweg 1, 2445 AR Aarlanderveen. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan.’ (Sela – Gods zegen voor jou) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Meeleven
Tijdens een fietstocht kwam Janny van Leeuwen eind vorige week lelijk ten val. Daarbij heeft ze een pijnlijke verwonding aan haar schouder opgelopen. Het is nog even de vraag of er nog iets in het ziekenhuis aan gedaan gaat worden. Nu al staat vast dat ze geruime tijd rust in acht moet nemen om het herstel te bevorderen. We wensen haar daarbij geduld en moed toe en evenzo iets van Gods aanwezigheid en Zijn liefde voor mensen.

Inzamelingsactie Voedselbank
Wij als Rooms Katholieke kerk, Christelijk Gereformeerde kerk, Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk in ons dorp organiseren een inzamelingsactie voor de Voedselbank Alphen aan den Rijn. Helpt u mee? We willen u vragen houdbare voedselproducten en/of verzorgende producten te kopen of in uw voorraadkast op te zoeken en die dan op zaterdag 30 oktober a.s. in te leveren bij één van deze kerken. De kerken openen speciaal voor deze actie haar deuren van 10.00 tot 14.00 uur.
In het vorige kerkblad treft u een lijstje aan van geschikte producten waarmee we de Voedselbank erg blij kunnen maken. Houdbaarheid is belangrijk; hoe langer houdbaar hoe beter! Wij hopen dat deze inzameling een groot succes wordt, zodat we kunnen laten zien waar een klein dorp GROOT in kan zijn!
Alvast bedankt namens de kerken en de Voedselbank Alphen aan den Rijn.

Oppas


Wilt u gebruik maken van de oppas of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Marga van Harten (telefoonnummer: 06-30059061).

Een bericht van de zondagsschool
Vanaf zondag 17 oktober a.s. is er weer iedere week zondagsschool voor alle kinderen. We zijn blij dat dit door de versoepelingen weer mogelijk is. De kinderen mogen direct naar het Dorpshuis, maar zullen tijdens de collecte weer naar de kerk komen, waar we met hen op de voorste rij in de kerk gaan zitten. Ook willen we u alvast melden dat we binnenkort weer een actie gaan houden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de projecten in Oeganda. U leest hier snel meer over.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Collecten
Nu we ook weer collecteren in de kerk, kan het zijn dat u uw gave al overgemaakt heeft, voelt u zich dan niet bezwaard. U kunt uw gave via de bank naar onderstaande rekeningnummers overmaken:
- Kerkvoogdij: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69
- Diaconie: NL40 RABO 0301 6090 98
Op de beamer en via de livestream zijn ook QR-codes beschikbaar. Bij het scannen van deze QR-codes kunt u direct online uw gaven geven. De links naar de betaalverzoeken zijn ook terug te vinden op YouTube. Onder de livestream staat ‘meer weergeven’ en als u daar op klikt, worden de liturgie en de links naar de betaalverzoeken weergegeven.
 
Verantwoording Kerkvoogdij
De opbrengst van de collecte in de kerk in de maand september bedraagt € 383,85, dit is inclusief collectebonnen. De opbrengst van de collecte via de bank in de maand september bedraagt € 585,50.
Ook hebben wij in september een gift ontvangen van € 10,00 via mevrouw Riny van der Bijl voor de bloemen.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken, de kerkrentmeesters.

Herinnering solidariteitsheffing
Er zijn nog een aantal personen die de Solidariteitsheffing 2021 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken.
De Kerkrentmeesters.

Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting

Basiscatechese
Op 28 oktober om 16.45 uur gaan we weer verder. Met behulp van materiaal van Alpha-Youth zijn we al een paar keren in gesprek geweest over het leven van Jezus. We gaan nu bezien dat dit in onze beleving nogal vroegtijdig is beëindigd. Of toch niet? Welkom.

Bijbelstudie
De volgende samenkomst staat gepland op 28 oktober om 14.00 uur in de consistorie. We lezen die middag met elkaar Psalm 1. We hebben ons voorgenomen dit jaar meer uit de Psalmen te lezen. Dat maakt het makkelijker om aan te schuiven wanneer het lukt. Bij een Bijbelboek zou je bij absentie de draad meteen kunnen verliezen, de Psalmen zijn meer zelfstandig te lezen en te bespreken. Niet alleen vind ik het zelf fijn om deze middagen door te maken, evenzeer geven aanwezigen dat aan. Dus heeft u tijd, kom er gerust een keer bij.

Gespreksavonden
We hebben de start gemaakt en willen op donderdagavond 18 november opnieuw samenkomen. Dan willen we in gesprek over de liturgie in de kerkdienst, zeg maar het spoorboekje van de zondagse dienst. Hoe zit het met de kalender van de kerk, waarom zingen we eigenlijk en nog veel meer vragen. U en jij, van harte welkom om 20.00 uur in de consistorie.

TenslotteGelukkig worden ons nog steeds weer van die mooie dagen gegeven. Nog even dan wacht alweer de herfstvakantie. Dichtbij of verder weg, allen een goede tijd gewenst.
Met een hartelijk groet voor alle lezers, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
U kunt de kopij voor het volgende kerkblad tot uiterlijk vrijdag 22 oktober inleveren bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 19:00
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.