Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 

zondag 28 november 2021 om 15:00 uur

Doopdienst Rosalie Vogelaar
Voorganger(s): Dhr. F. Verkade
Ouderling(en): Judith van der Vis
Organist: Ruben Roggeveen

             
Liturgie bij de Doopdienst van Rosalie Vogelaar op       
zondag 28 november 2021 om 15.00 uur in de    
Hervormde Kerk van Aarlanderveen

Voorganger                           : dhr. F. Verkade
Organist                                 : Ruben Roggeveen
Ouderling van dienst          : Judith van der Vis
Diaken van dienst                : Henri Potze

Welkom
 

Intochtslied: Psalm 84: 2 en 6
 
  2 Het heil dat uw altaar omgeeft  
  beschermt en koestert al wat leeft.  
  De mus, de zwaluw vindt een woning.  
  Haar jongen zijn in veiligheid.  
  Mij is een schuilplaats toebereid  
  in het paleis van U, mijn Koning.  
  Heil hen die toeven aan uw hof  
  en steeds zich wijden aan uw lof.
 
 
  6 Want God onze Heer die ons mild
  bestraalt als zon, beschermt als schild,
  zal in genade ons verhogen.
  Zijn hand onthoudt het goede niet
  aan wie oprecht Hem hulde biedt
  en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
  Heer, die het al in handen houdt,
  welzalig die op U vertrouwt.

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Heer uw licht en uw liefde schijnen
(Op Toonhoogte lied 379)                                                                                 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons                                     
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint


Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij


(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint


staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij


(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint


Inleiding voor de doop

Samenzang: Laat de kind’ren tot Mij komen
(Op Toonhoogte lied 468)

Laat de kind’ren tot Mij komen, alle, alle kind’ren   
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren  
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open    
Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen

Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen  
Laat de mensen tot Mij komen houd ze toch niet tegen!          
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open       
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen
 
Doop   

Dooptekst:
(Jesaja 49 vers 16a) 
Rosalie: Zie, Ik heb jou in mijn handpalmen gegrift.


Samenzang:  Psalm 134 : 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.     


Doopgeschenk

Gebed                             http://www.pgdeschoof.nl/images/Gevouwen_handen.pngLezing: Lucas 1: 57-67 (NBV)   

Antwoord: Gezang 293 vers 1 en 3
1   Wat de toekomst brengen moge,
  mij geleidt des Heren hand;
  moedig sla ik dus de ogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig, kalme moed!   
                                                                         
3   Laat mij niet mijn lot beslissen:
  zo ik mocht ik durfde niet.
  Ach, hoe zou ik mij vergissen,
  als Gij mij de keuze liet!
  Wil mij als een kind behand'len,
  dat alleen de weg niet vindt:
  neem mijn hand in uwe handen
  en geleid mij als een kind.

Verkondiging

Antwoord: Ik zal er zijn
(Op Toonhoogte lied 189)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!   
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied:
Zegen mij    

(Op Toonhoogte lied 167)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Amenlied: Gezang 456 vers 3
Amen, amen, amen!     
Dat wij niet beschamen     
Jezus Christus onze Heer,    
amen, God, uw naam ter eer!
 
 

                                 
 

terug
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 19:00
Dankzegging
meer details

 
Livestream
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.